Google+

Ny nasjonal portal om vold i nære relasjoner er lansert - Dinutvei.no

Ny nasjonal portal om vold i nære relasjoner er lansert - Dinutvei.no

15
feb

Våren 2015 ble vi valgt som leverandør av den nye nasjonale nettportalen som gir informasjon og veiledning om vold i nære relasjoner og voldtekt. 15. februar 2016 ble Dinutvei.no lansert.

Det er viktig at portalen skal være brukervennlig og informasjonen skal være lett tilgjengelig uansett om man er vant til å bruke digitale plattformer eller ikke. Vi har utviklet siden ihht offentlige krav om Universell utforming og den er designet og utviklet med responsivt design. 

Portalen skal gjøre det enklere å:

  • få oversikt over hjelpetilbud som finnes, lokalt og nasjonalt
  • få rask tilgang til kunnskap om egen eller andres situasjon
  • bli trygg på å henvende seg til hjelpeapparatet, uansett grunn

Portalen er ment for både utsatte, voldsutøvere og pårørende. Fagpersoner skal også kunne finne informasjon og kunnskap i portalen.

Prosjektet er en del av handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, et liv uten vold. Vi er stolt og ydmyk av å ha blitt valgt som leverandør for et så viktig prosjekt.

Vi og våre oppdragsgivere håper den nye nettportalen vil være god hjelp for mange.

Nettportalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner og driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Portalen ble etablert av NKVTS i samarbeid med de Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.).(regjeringen.no)