Arento –

airbnb for business

 

Arento er en ny tjeneste utviklet av Vidi, og vår nye store satsning fremover. Vi har utviklet en plattform for kort- og langtidsleie av møterom, kurslokaler, kontorplasser og eventlokaler. Tjenesten er basert på delingsøkonomi og selskap vil selv kunne legge ut egne ledige lokaler for direktebooking via portalen.

Det nye med Arento er at lokaler kan bookes pr time, dag, uke eller måned direkte i løsningen med umiddelbar bekreftelse og oppgjør. Dette gjør oss i stand til å tilby lokaler på en effektiv måte. Man slipper å vente på bekreftelse, ta telefoner og få tilbud fra mange tilbydere som skal vurderes.

All nødvendig informasjon finnes i portalen og man kan booke når man er på reise eller har fått et hastemøte.

 

Arento – airbnb for business

 

Arento er en ny tjeneste utviklet av Vidi, og vår nye store satsning fremover. Vi har utviklet en plattform for kort- og langtidsleie av møterom, kurslokaler, kontorplasser og eventlokaler. Tjenesten er basert på delingsøkonomi og selskap vil selv kunne legge ut egne ledige lokaler for direktebooking via portalen.

Det nye med Arento er at lokaler kan bookes pr time, dag, uke eller måned direkte i løsningen med umiddelbar bekreftelse og oppgjør. Dette gjør oss i stand til å tilby lokaler på en effektiv måte. Man slipper å vente på bekreftelse, ta telefoner og få tilbud fra mange tilbydere som skal vurderes.

All nødvendig informasjon finnes i portalen og man kan booke når man er på reise eller har fått et hastemøte.

 

Arento – Airbnb for business

arento

 

Arento gjør det ikke bare enklere å booke ledige lokaler, vi tilbyr også en mulighet for selskap å sikre ekstra inntjening på bunnlinjen ved å leie ut lokaler som ellers ikke er i bruk, eller kun benyttes deler av tiden.
Gode kalenderfunksjoner tillater selskap å leie ut møterom og kontorplasser på time, dag, uke eller måneds basis.

 

arento

 

Arento gjør det ikke bare enklere å booke ledige lokaler, vi tilbyr også en mulighet for selskap å sikre ekstra inntjening på bunnlinjen ved å leie ut lokaler som ellers ikke er i bruk, eller kun benyttes deler av tiden.
Gode kalenderfunksjoner tillater selskap å leie ut møterom og kontorplasser på time, dag, uke eller mnd basis.

 

Hvordan bli utleier eller leietaker?

Vi er nå i sluttfasen med utvikling av Arento etter å ha gjennomført markedsavklaring og behovsprøving i markedet. I 2018 hadde vi ute en betaversjon som nå er under ferdigstillelse. Lansering av den nye tjenesten vil skje våren 2019.

Ta kontakt med oss i dag for å få vite mer hvis du er nysgjerrig på løsningen.

Bilde av minside Arento