Dinutvei Forside

Dinutvei.no

En nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner

Cecilie Dahl

Cecilie Dahl
Partner | Senior Rådgiver

cecilie@vidi.no
92878350

Dinutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep.

Dinutvei har blitt en suksess

– Dinutvei.no har blitt en suksess, og jeg har store forventninger til fortsettelsen. Flere enn vi tror lever i frykt for den som står deg nær. Det er derfor viktig at voldsutsatte får god og kvalifisert hjelp raskt. Med dinutvei.no har vi senket terskelen for å søke hjelp, sa justisminister Per-Willy Amundsen.

Både han og barne-, og likestillingsminister, Solveig Horne deltok i dag på markeringen for ettårsdagen siden lanseringen av den nasjonale nettportalen dinutvei.no.

SolveigHornePerWilly Web

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne og justisminister Per-Willy Amundsen.

Vidi designet og utviklet portalen i 2016 og har hatt ansvar for drift, vedlikehold og videreutvikling de påfølgende år.

Vidi har i 2019 fått fornyet kontrakten og signert nytt prosjekt for å overføre portalen til nytt CMS etter en analyse rundt behov og muligheter for videreutvikling av portalen. Nytt regelverk for personvern og webdirektivet har tilkommet etter den første lanseringen og vi arbeider nå med nødvendige tilpasninger og utvikling av nye systemer for spørsmål og svar tjenesten.

Besøkende per år har vært stabilt rundt 50 000 pr år.

Nettportalen er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her finnes en spørsmål-svartjeneste hvor spørsmålene stilles anonymt.

Vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep kan ramme hvem som helst, uavhengig av hvem du er og hvor du bor. Nettsiden inneholder også en oversikt over hjelpetilbud, både spesifisert der du er og i resten av landet. Det er lagt til rette for at besøk i portalen ikke kan spores. Siden har en «flukt-knapp», når du trykker på den skifter nettsiden over til VGs forside.

Portalens målgrupper er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i portalen.

Les mer på:

https://www.sanitetskvinnene.no/sanitetskvinnene/aktuelt/aktuelt/aktuelt_2017/Dinutvei.no+er+en+suksess.b7C_wBrO36.ips