Brukertesting Vidi

Brukervennlighet

Ti regler for å øke brukervennligheten uten å gjennomføre brukertesting.

Cecilie Dahl

Cecilie Dahl
Partner | Senior Rådgiver

cecilie@vidi.no
92878350

Brukervennlighet og Brukertesting

Hvordan kan vi øke brukervennligheten uten brukertesting?

Brukervennlighet er den viktigste faktoren som har betydning for at et produkt / tjeneste blir en suksess. Kanskje har den estetiske brukseffekten (refererer til brukernes tendens til å oppfatte attraktive produkter som mer brukbar) en rolle i suksessen til et produkt, men produktet ditt vil være en fiasko hvis det har en rekke brukervennlighetsproblemer.

Brukervennlighet er et kvalitetsattributt som vurderer hvor enkle brukergrensesnitt er å bruke.

10 punkter for brukervennlighet

1. Synlighet av systemstatus

Synlighet av systemstatus omhandler kommunikasjonen mellom bruker og system. Brukere bør vite om hva som skjer i systemet gjennom tilbakemeldinger.

Uploading

2. Match mellom system og den virkelige verden

Match mellom system og den virkelige verden er den andre regelen. Etter denne regelen skal systemet snakke brukernes språk og følge konvensjoner i den virkelige verden.

Eksempel: Billettbestilling
Billettbestilling

3. Brukerkontroll og frihet.

Jakob Nielsens tredje regel handler om brukerkontroll og frihet. Å velge feil alternativ er et vanlig problem hos mennesker. Gjør om og angre alternativer er et eksempel på å få brukere tilbake fra feil. En annen ting som betyr noe for denne regelen, er tilbake- og foroverknappene til nett- og mobilapper.

Eksempel: Angreknapp
Angre ikon

4. Konsistens og standarder

Neste brukbarhetsregel er konsistens og standarder. Konsistens er en av hovedfaktorene vi vurderer når vi designer. Vi kan betrakte konsistens som intern konsistens og ytre konsistens.

Intern konsistens: Har du noen gang sett en skjerm som har to samme ikoner for et annet formål?

Intern konsistens kan defineres ved hjelp av et eksempel. Tenk på at det er to etiketter som heter strøm på og av, og ikonet som brukes for begge disse merkene er det samme. Dette fører til inkonsekvens. Fordi begge de samme ikonene vil generere forvirring hos brukerne.

Ekstern konsistens: Vi er alle kjent med den grunnleggende utformingen av et nettsted for e-handel. dvs. navigeringslinjen øverst, handleknappen er i høyre øverste hjørne, etc. Hvis du for eksempel endrer plasseringen av handlekurvknappen til bunnen av siden (inkonsekvens) vil det skape forvirring hos brukerne. Designere bør følge brukernes mentale modeller for å tilfredsstille ekstern konsistens.

Eksempel: Bergensgalleriet har plassert sin handlekurv øverst til høyre for å tilfredstille ekstern konsistens.
Bergensgalleriet

5. Feilforebygging

Feilforebygging er en av de viktige reglene. Vi er alle kjent med denne popup-meldingen:

Vil du virkelig slette dette?

Hvorfor bruker vi denne meldingen? Denne advarselen brukes som forebygging av feil for å redusere utilsiktet sletting av data. Alle mennesker har en felles utfordring med å utføre handlinger ved et uhell. Så det er viktig å redde brukere fra det. Designere bør dermed bruke feilforebyggende meldinger i design.

6. Gjenkjennelse snarere enn å huske det

Gjenkjennelse snarere enn å huske tilbake er en annen regel av Jakob Nielsen. Fra minnet vårt kan vi lett gjenkjenne et element i stedet for å huske noe.

 

Eksempel: åpningen av nylige filer i Microsoft word.

7. Fleksibilitet og effektivitet i bruken

De fleste av oss kjenner til formålet med snarveistaster ctrl + c og ctrl + v.

ctrl + c brukes til kopiering og ctrl + v brukes til å lime inn innhold. Hvorfor bruker vi disse snarveiene?

For å øke hastigheten?

Ja – disse snarveiene kalles akseleratorer. Ved å bruke akseleratorer kan vi øke effektiviteten i oppgaven vi skal gjøre.

Et eksempel er å dobbeltappe på et bilde i instagram for å like det.

8. Estetisk og minimalistisk design

En annen regel er estetisk og minimalistisk design. Dette betyr ikke at produktene / tjenestene våre trenger attraktive bilder. Det betyr at vi må designe med riktig mengde data. Å legge til for mye detaljer vil øke den kognitive belastningen og forvirre brukerne.

Googlehome

Hjemmesiden til Google Chrome er et eksempel på estetisk og minimalistisk design. De har bare inkludert innholdet som brukerne trenger

9. Hjelp brukerne med å gjenkjenne, diagnostisere og innhente seg etter feil

Hjelp brukere å gjenkjenne, diagnostisere og komme seg etter feilen. Dette kan gjøres ved å bruke faktorer nedenfor:

  1. Informer brukerfeil har oppstått.
  2. Fortell dem hva som er problemet.
  3. Fortell dem hvordan kan de fikse feilen.
404 side

I ovennevnte design tilfredsstilte designeren alle tre faktorene for å øke brukervennligheten.

10. Hjelp og dokumentasjon

Den siste regelen er Hjelp og dokumentasjon. Brukergrensesnitt blir stadig mer kompliserte i dag. Det er derfor viktig å gi hjelp til brukerne slik at de kan  oppnå det de ønsker og utføre oppgaven sin uten frustrasjon.

Vil du lese om Layout i brukergrensesnitt-design (UI)? Se mer her