Kuben2019

KUBEN 2019

Cecilie Dahl

Cecilie Dahl
Partner | Senior Rådgiver

cecilie@vidi.no
92878350

Vidi med to arbeider nominert til Kuben 2019

Vidi leverte to arbeider til Kuben 2019 og ble nominert med begge i kategorien Tjenestedesign.

De nominerte fra oss var Klagenemndssekretariatet og Konkurransetilsynet. Vi er stolte over to nominasjoner og gratulerer Ideen med Equinor som slo oss på målstreken.

Klagenemndssekretariatet

Kuben 2019 Klagenemndssekretariatet (1)

Juryens kommentar:
En jobb som viser at hensynet til flere nemders behov og funksjoner er blitt godt ivaretatt.

Vidi AS
Tittel: Ny nettportal for Klagenemndssekretariatet
Kunde: Klagenemndssekretariatet

Oppgave: Oppgaven var å samle seks klagenemnder under en paraply med tilhørende tilpasninger pr nemnd og overføring av alt eksisterende innhold. Det skulle også designes ny tjeneste – filtrering av saker.

Løsning: Bakgrunnen var opprettelsen av nytt offentlig organ for samlingen av seks klagenemnder – Klagenemndssekretariatet. Seks nemnder skulle samles digitalt under en paraply, men fremdeles beholde sin særegenhet og egne funksjoner samt nye tjenester. Prosessen ble utført med tjenestedesign og brukermedvirkning.

Konkurransetilsynet

Kuben 2019 Konkurransetilsynet Nominert (1)

Juryens kommentar:
En omfattende jobb for å utvikle nye tjenester og lage en smidigere løsning. Godt utført.

Vidi AS
Tittel: Tjenestedesign for Konkurransetilsynet

Kunde: Konkurransetilsynet

Oppgave: Oppgaven var å designe og utvikle en ny nettportal for Konkurransetilsynet basert på offentlig regelverk. Nytt webdesign skulle baseres på eksisterende visuell profil. Det skulle også designes nye tjenester i form av filtrering og søk i vedtak.

Løsning: Bakgrunn for løsningen var at Konkurransetilsynet så på eksisterende webløsning som utdatert og hadde behov for utvikling av nye tjenester i form av filtrering og søk i alle saker tilbake til 2003. Nytt design ble utformet og alle saker importert fra gammel til ny løsning.