digiTalt - fagblogg

Big Data - Markedsføring på nye stier

Publisert:
23.02.2017

Bruke Big Data i markedsføring?

De "nye mediene" har kommet med en fart vi knapt kunne se konturene av da vi i 2008 febrilsk utviklet nye bannerstyringsverktøy på web - internett var kommet for å bli og vi måtte få våre annonser ut på internett.

Nå har kundene sett seg mett på flash og 3D annonser som forsøker å lokke med sin grafikk eller lovnad om lavest pris - eller glorifisering av eiendommer som skuffer når man trer over dørterskelen. De har blitt skuffet - kundene - mange ganger. Det vi nå kaller nye "trender" er heller en naturlig konsekvens. Sammenfallende med våre kunders ønske om relevant innhold har det åpnet seg dører inn i kundens verden. Når vi nå hurtig beveger oss mot et Internet of Things (IoT) kommer datamengden til å øke dramatisk. Hvordan man åpner døren og hva man gjør ut av de nye mulighetene er det store spørsmålet.

Nå vil kundene ha ekte vare - de vil ha verdi, bli satt pris på, føle eierskap og tilhørighet. En enkel mekaniske, tidenes eldste. Sosialisering. Gruppetilhørighet. Hvor finner så kundene denne tilsynelatende valgfrie følelsen av å bli tilført verdi, bli opplyst, bli delaktig?

Jeg vil i denne artikkelen dele innsikt om markedsføring i sosiale medier, gi litt oppklaringer rundt Content Marketing og til slutt bevege meg inn på tema som microtargeting - målretting og Big Data.

MARKEDSFØRING I SOSIALE MEDIER

Oppramsing av antall i befolkningen på Facebook, Instragram, Twitter, Youtube m.fl er ikke nødvendig lenger. "Alle" er tilstede - på ett eller flere medier. Det startet som sosiale felleskap mellom individer og endte opp som strømmer av "big data". Enhver markedsføringsstrategi i 2015 må inkluderer en eller annen form for strategi innenfor sosiale medier. Det er der målgruppen oppholder seg, det er der de får sine inntrykk. Utfordringer er hvordan man som selskap gjennomfører en slik strategi - hvordan være tilstede og ikke minst hvordan oppnå selskapets målsetninger og KPIér.

Det handler ikke om deg eller selskapet lenger - det handler om kunden. Det råder full begrepsforvirring rundt markedsføringstrender og uttrykk:

Det finnes utallige artikler og bøker rundt emnet markedsføring på nett med tilhørende mange oppskrifter på hvordan du skal lykkes med markedsføringen i 2015. Jeg skal konsentrere meg om tre segment - Content Marketing, Microtargeting og Big Data.

HVA ER CONTENT MARKETING?

Du har sikkert hørt uttykket "Content Marketing" i løpet av 2014. Ikke et nytt uttrykk og heller ikke en ny ide. Det er mer en justering i forhold til hva man har lært om målgrupper.

Content marketing er en markedsføringsteknikk for å skape og distribuere verdifullt, relevant og konsistent innhold for å tiltrekke seg og få en klart definert målgruppe - med sikte på å drive lønnsom kundesamhandling. Lang setning, langsiktig strategi.

Content marketing er en pågående prosess som er best integrert i den samlede markedsføringsstrategi og den fokuserer på å eie medier, ikke leie dem.

I utgangspunktet er Content marketing kunsten å kommunisere med kunder og prospekter uten å selge. I stedet for å pitche dine produkter eller tjenester, er du leverandør av informasjon som gjør kjøperen mer intelligent. Essensen av denne strategien er troen på at hvis vi som bedrifter leverer konsekvent, varig og verdifull informasjon til kjøpere, vil de til slutt belønne oss med sin handel og lojalitet.

Content marketing handler ikke om å skrive artikler om bedriften, dele bilder av sine produkter, lage "liksomhistorier" fra bedriftens hverdag. Contentmarketing handler om å kommunisere ærlig - å levere verdi - å skape nysgjerrighet og interesse - opplyse.

Hvordan?

Det er her uttykk som "Big data" og "Microtargeting" kommer inn. Det er nå begrepsforvirringen blir komplett. Microtargeting er et uttrykk mange kjenner igjen fra presidentkampanjen i USA 2012 hvor microtargeting-teknikker ble brukt til å samhandle med og appellere til velgerne på en individualisert basis. Det gjorde presidentkandidatene i stand til å vinne stemmer basert på enkeltsaker som var viktige for hver enkelt velger. Det er også brukt innenfor markedsføring for å sørge for kundelojalitet og for å treffe den riktige målgruppen. Vi står nå overfor helt andre muligheter enn tidligere i forhold til micro targeting. Vi har mulighet til å analysere data om målgruppen, hvor den befinner seg, hva den snakker om, når man skal kontakte dem. Dette kommer jeg tilbake senere i avsnitt om "Big data".

HVA ER MICROTARGETING?

Microtargeting er (også kalt mikromålretting ) er en markedsføringsstrategi som bruker forbrukerdata og demografi for å identifisere interessene til bestemte personer eller svært små grupper av likesinnede individer og deretter påvirke deres tanker eller handlinger.

Et viktig mål med et microtargeting-initiativ er å kjenne målgruppen så godt at meldingene blir levert gjennom personens/personenes foretrukne kommunikasjonskanaler. Man kan utføre dette på samme måte som "retargeting" og håndtering av cookies i nettlesere. Brukes dette korrrekt vil blogginnlegget din ansatte skrev om Universell Utforming vises igjen og igjen - nettopp til individer som søker etter denne typen informasjon - og gir verdi. Ved microtargeting vil man rette markedsføringen mot en spesiell målgruppe/organisasjon/selskap, eksempelvis via annonser på linkedin.

Microtargeting er ikke det samme som viral markedsføring - altså har det ingenting med deling eller videreformidling av innhold du legger ut å gjøre. Microtargeting er nettopp det - micro. Det er personlig markedsføring overfor enkeltindivider eller små grupper som har interesser som sammenfaller med dine målsetninger.

Hva er Big Data?

BIG DATA DEFINISJON

Big Data refererer til stadig økende volum, hastighet, variasjon og kompleksitet av informasjon. For markedsføringsorganisasjoner, er big data den grunnleggende konsekvens av det nye markedsføringslandskapet.

Vi er alle del av et nettverk og legger igjen et utrolig stort antall spor i løpet av en dag. Fingeravtrykk og handlingsmønster legges igjen via telefoner, mail, sosiale medier, Google og lignende. Nå begynner vi å forstå hvordan vi skal kunne utnytte alle disse datamengdene. Ikke bare retrospektivt, men også i real time.

Hvordan bruke big data?

Organisasjoner kan dra nytte av Big Data kombinert med en markedsføringsstrategi og da spesielt innenfor disse områdene:

Kundeengasjement. Big Data kan levere innsikt om hvem kundene er, hvor de er, hva de ønsker og hvordan de ønsker å bli kontaktet og når. Kundelojalitet. Big Data kan hjelpe deg å finne ut hva som påvirker kundelojalitet og hva du kan gjøre (og ikke gjøre) for at de skal komme tilbake igjen og igjen. Markedsføring optimalisering / ytelse. Med Big Data kan du finne den optimale markedsføringen på tvers av flere kanaler, samt kontinuerlig optimalisere markedsføringsprogrammer gjennom testing, måling og analyse. Hva er utfordringene?

Utfordringene knyttet til effektiv bruk av Big Data kan være spesielt store innenfor markedsføring. Det er fordi de fleste analytiske systemer ikke er justert i forhold til organisasjonens egne data, prosesser og beslutninger. Innenfor markedsføring er tre av de største utfordringene:

Å vite hvilke data som skal samles. Mer er ikke nødvendigvis bedre - det må være riktige data. Å vite hvilke analytiske verktøy man skal bruke. Ettersom volumet av Big data øker, blir tiden man har til å ta beslutninger og handle ut fra dem mindre. Analytiske verktøy kan hjelpe deg med å samle og analysere data, samt fordele relevant innsikt og beslutninger på riktig måte i hele organisasjonen - men hvilke verktøy?
Å vite hvordan du skal gå fra data til innsikt til påvirkning. Når du har data, hvordan kan du omdanne det til innsikt? Og hvordan kan du bruke denne innsikten til ha en positiv innvirkning på markedsføringsstrategien?
Til syvende og sist er det analysen av informasjonen som gir verdi. Det er her gråstein blir til gull og det vet de som leverer slike verktøy.

Enten dere velger å ta kontakt med en leverandør som leverer statistiske analyseverktøy og kan bistå med rådgivning eller selv velger å analysere data i et mindre format - fremtiden ligger i å kjenne sin egen målgruppe.

It´s not about you - It´s all about the customer.

Mvh Cecilie Dahl - Daglig leder Vidi AS

Telefon

55 69 93 50