Dinutvei.no

Som en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner, ble det ønsket en nasjonal nettportal som skal gi informasjon og veiledning om vold, overgrep eller voldtekt.

Det var viktig at portalen skulle være brukervennlig og informasjonen lett tilgjengelig uansett om man er vant til å bruke digitale plattformer eller ikke. Vi har utviklet siden ihht offentlige krav om Universell utforming og den er designet og utviklet med responsivt design.

Portalen skal gjøre det enklere å:

  • Få oversikt over hjelpetilbud som finnes, lokalt og nasjonalt
  • Få rask tilgang til kunnskap om egen eller andres situasjon
  • Bli trygg på å henvende seg til hjelpeapparatet, uansett grunn
  • Portalen er ment for både utsatte, voldsutøvere og pårørende.
  • Fagpersoner skal også kunne finne informasjon og kunnskap i portalen.

 

Prosjektet er en del av handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, et liv uten vold. Vi er stolt og ydmyk av å ha blitt valgt som leverandør for et så viktig prosjekt.

Identitetsdesign

Vidi har utviklet utviklet profil og design for Dinutvei – oppdragsgiver er NKVTS. Profilen skulle være enkel å benytte ihht Universell Utforming. Det ble designet fargeprofil, ikoner, overordnede retningslinjer for bruk av bilder og elementer samt klargjøring av bilder til portalen.

 

Blå

#00aeef

Lilla

#7d5a95

Mørk grønn

#4e7a75

Beige/grønn

#d6e0d3

Hvit

#ffffff

Primary Typografy

Source Sans Pro

Løsning

Vidi har også hatt ansvar for teknisk utvikling i prosjektet. Dinutvei er levert med responsiv webdesign med Geolokasjon basert på ip.

Vi har også levert egenutviklet søkemotor som oppgir hjelpetilbud og relevant informasjon i form av artikler. Geolokasjon gjør det mulig å vise «tilbud der du er», samt at det vises tilbud i resten av landet.

Det er opprettet en anonym og trygg spørsmål- og svartjeneste hvor alle spørsmål og svar blir kryptert. Design og brukervennlighet understøtter konseptet ved å virke tillitsvekkende og ukomplisert for bruker.

Vidi er ansvarlig for drift og vedlikehold av løsningen.

Responsivt

Design

 

Dinutvei mobiltilpasset

Resultat

Nettportalen har truffet ønsket målgruppe og blir brukt av både fagpersoner og privatpersoner.

Gjennom spørsmål- og svartjenesten kommer det tydelig frem at brukere forstår nettportalens hensikt.

Nettportalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner og driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Portalen ble etablert av NKVTS i samarbeid med de Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.).(regjeringen.no)