Fana Sparebank

Fana Sparebank ønsket å være en framoverlent bank i dagens digitale marked.

Målsetning var å effektivisere låneprosesser og la banken ”komme til kunden” heller enn å utvide fysiske lokasjoner. I tillegg ønsket man å effektiviserer kundehenvendelser og finne et system som håndterer slike henvendelser.

Identitetsdesign

Profilen for web ble utarbeidet med utgangspunkt i grafisk profil og videreført i form av mønster, formater, bilder, farger, ikoner og fonter. Sammen med ny bruk av logoen forsterkes identiteten til selskapet og øker gjenkjenneligheten – selv ved å fjerne kundenavn i logoen.

 

Oransje

#fb9806

Blå

#90c7db

Beige

#f8f7f2

Dark beige

#6e6f65

Hvit

#ffffff

Primary Typografy

Oxygen

Løsning

Ny responsiv bankportal med integrasjoner mot Webmegler, Frende, Norne og utvikling av nye lånekalkulatorer.

Portalen er utviklet med responsivt design og er mobil og iPad tilpasset. Vi har også utviklet ny låne og låneevnekalkulator for Fana Sparebank. Vi utviklet også nytt mottakssystem for alle henvendelser inn til banken.

Responsivt

Design

 

fana sparebank mockup

Resultat

Løsningen har vært omtalt i Cicero rapporten for april (velg rådgiver) samt to dobbeltsider avis/trykk, en i Bergens Tidende og en i Finansavisen.

Positive tilbakemeldinger fra sluttkunder/brukere av løsningen. Henvendelser fra kunder er effektivisert via nytt mottakssystem. Dobbeltside i finansavisen som omtaler den nye boligvisningen til Fana Sparebank Eiendom.