IoT (Internet of Things)

Har du behov for å fjenstyre eller smartstyre industribasert elektronikk? Vår IoT-plattform bringer den fysiske og den digitale verden sammen. 

IoT (Internet of Things) plattform og produksjon

Vidi og HXS Engineering er en av få aktører i Norge som kan levere en komplett løsning for styring av industribasert elektronikk. Vidi har utviklet en uavhengig skybasert industri 4.0 IoT-plattform hvor det er mulig å sentralstyre alt av maskinvare. HXS Engineering utviklet en utvidbar standard elektronikk som er direkte integret mot IoT-plattformen. Vår løsning bringer den fysiske og digitale verden sammen.

Hva er IoT (Internet of Things)

IoT er enheter som er koblet til internett. Enhetene kan være ting som elektronikk, låser, automater, pumper, hydraulikkpumper etc. Når enhetene kobles opp mot internett så åpner dette for at de kan snakke samme gjennom en plattform i skyen. Det gjør at vi kan fjernstyre alle enhetene igjennom et grensesnitt på internet eller i en app.

Vi kan også samle inn data på en måte som tidligere ikke var mulig. Dette åpner for bigdata analyser og maskinlæring på innsamlet data. Med en IoT-løsning kan arbeidsprosesser effektivisert og kostnader blir redusert. Nye digitale løsninger kan skapes, som kan øke bedriftens konkurransekraft og lønnsomhet. Dette blir også gjerne omtalt som Industri 4.0.

Hva er Industri 4.0

Industry 4.0 er en betegnelse på den fjerde industrielle revolusjonen innen industri og produksjon, hvor digitalisering og integrasjon mellom maskinvare og software er sentralt. IoT (Internet of Things) er driveren bak den – fjerde – industrielle revolusjonen. Den bringer den fysiske og den digitale verden sammen og har fire hovedbestandeler: Tingene, nettforbindelsene, data og analyse.

IoT Plattfrom

Incentri – IoT er en ny plattform utviklet for å bringe den fysiske og den digitale verden sammen. Plattformen benytter MQTT protokollen til kommunikasjon. MQTT protokollen er utviklet av IBM som et direkte behov for å redusere datatrafikken mellom enhet og plattform. Dette er med på å redusere kostnader knyttet til datatrafikk.

Plattformen er bygget med skreddersøm i tankene og kan derfor skreddersys mot et spesifikt behov. Den har også flere innebyggede komponenter som knapper, grafer, langtidslagring og input. Plattformen er skybasert og kan benyttes på de fleste flater igjennom et moderne og intuitivt grensesnitt tilgjengelig i nettleseren. Plattformen er direkte integrert med HXS sin IoT controller, men kan også benyttes mot andre enheter som benytter MQTT som protokoll.

IoT Dashboard
IoT Controller

IoT controller

IoT-controller er en utvidbar standard elektronikk utviklet av HXS Engineering. MQTT protokollen og 4G nettet er brukt til kommunikasjon og kan plasseres steder der wifi ikke er tilgjenglig. Den har flere bruksområder og kan i flere tilfeller erstatte pls-systemer. Det finner utallige standard sensorer som kan kobles til som for eksempel: temperatur, trykk og vektsensorer. Den kommer med 4 digitale innganger, 2 analoge innganger 4-20 mA, 3 digitale utganger (rele, spdt rele, dpdt rele), og en PWM utgang. Den kan også leveres med gps og høydemåler. All fjernstyring og informasjon er tilgjengelig gjennom IoT-plattformen.

Kundecase - Autofeeder

Et eksempel på bruk av IoT-plattformen og IoT-controlleren er en autofeeder utviklet og produsert av HXS Engineering for oppdrettsnæringen. Autofeederen fôrer rognkjeks (fisk) på et gitt tidspunkt (start og stopp) i løpet av en dag. Tidspunktet og mengden defineres av røkteren i IoT-plattformen slik at fôringen kan tilpasses. Røkteren kan også se statistikk på hvor mye fôr som er fôret i løpet av dager og flere uker tilbake i tid. På slutten av året kan det genreres en rapport om fôring som sendes til fiskeridepartementet. Dette er ekstremt kostnads og tidsbesparende for røkteren i tillegg til at røkteren har full kontroll på hvor mye rognkjeksen blir fôret.

Autofeeder