ITIL

Vidi benytter ITIL V2 som kvalitetssikringssystem.

Vidi har taktiske prosesser som fokuserer på tjenesteleveranse. Disse prosessene fokuserer på planlegging og tilrettelegging av tjenestetilbudet og man har stort fokus på forbedringer.

ITIL er en rekke prosesser som fokuserer på planlegging og tilrettelegging av tjenestetilbudet og man har stort fokus på forbedringer.

Vidi har operasjonelle prosesser der vi gjennomfører de daglige arbeidsoppgavene som er nødvendig for å levere de avtalte tjenestene med tilstrekkelig kvalitet.

Prosesser

 

– Tjenestenivåavtaler (Service Level Management).

– Økonomistyring (Financial Management).

– Kapasitetsstyring (Capacity Management).

– Beredskapsplanlegging (Continuity Management).

 

Tjenestestøtte (Service Support).

 

– Servicesenter (Service Desk).

– Hendelsesstyring (Incident Management).

– Problemstyring (Problem Management).

– Konfigurasjonsstyring (Configuration Management).

– Endringsstyring (Change Management).

– Versjonsstyring (Release Management).

 

Prosesser

 

– Tjenestenivåavtaler (Service Level Management).

– Økonomistyring (Financial Management).

– Kapasitetsstyring (Capacity Management).

– Beredskapsplanlegging (Continuity Management).

 

Tjenestestøtte (Service Support).

 

– Servicesenter (Service Desk).

– Hendelsesstyring (Incident Management).

– Problemstyring (Problem Management).

– Konfigurasjonsstyring (Configuration Management).

– Endringsstyring (Change Management).

– Versjonsstyring (Release Management).

 

Hva kan Vidi gjøre for deg?

Vidi sørger for at du som kunde er i trygge hender gjennom hele prosjektløpet. Vi har faste prosesser og rutiner som sikrer tid, budsjett og leveranse.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.