Klagenemndssekretariatet

 

Klagenemndssekretariatet valgte i 2018 Vidi som leverandør etter offentlig anbudskonkurranse.1. april 2017 ble det opprettet et felles sekretariat for Konkurranseklagenemnda og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) under Nærings- og fiskerideparte- mentet og fire nemnder under Kulturdepartementet, henholdsvis Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda.Nemndene skulle samles under en paraply med et felles nettsted men med tydelig skille mellom nemndene som alle skulle ha egne landingssider med tilhørende egen tilpasset funksjonalitet.Nettstedet ble i mars 2019 nominert til “Kuben” for best tjenestedesign.

Klagenemndssekretariatet

Klagenemndssekretariatet valgte i 2018 Vidi som leverandør etter offentlig anbudskonkurranse.1. april 2017 ble det opprettet et felles sekretariat for Konkurranseklagenemnda og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) under Nærings- og fiskerideparte- mentet og fire nemnder under Kulturdepartementet, henholdsvis Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda.

Nemndene skulle samles under en paraply med et felles nettsted men med tydelig skille mellom nemndene som alle skulle ha egne landingssider med tilhørende egen tilpasset funksjonalitet.

Nettstedet ble i mars 2019 nominert til “Kuben” for best tjenestedesign.

Identitetsdesign

Klagenemndssekretariatet sin typgrafi og fargebruk er videreformidlet fra profilhåndbok.

Vidi har benyttet eksisterende fargepalett for Klagenemndssekretariatet for design av nye gradienter og komplementærfarger til ny profil tilpasset nyere trender og responsivt design.

For nemndene som ikke hadde fargepalett utviklet Vidi en palett tilpasset hver nemnd.

 

Brun

#8b6f4d

Blå

#4e758b

Lys grå

#e8e9ea

Hvit

#ffffff

Primary Typografy

Open Sans

Løsning

Det ble benyttet tjenestedesign i prosessen med å designe og utvikle ny nettportal for Klagenemndssekretariatet. Vi utførte analyser av brukermønster, brukergrensesnitt og brukeropplevelse både i forhold til generelt innhold og avansert funksjonalitet som sortering og filtrering av saker tilbake til 2003.

Vi utviklet en eksport/import rutine for å ivareta alle saker tilbake til 2003 og importert i ny løsning.  Vi har også utviklet en ny filtrering/sorteringsfunksjon for Klagenemndssekretariatet.

Designet er responsivt og er Universelt Utformet ihht krav om Universell Utforming av offentlige tjenester.

Universell

Utforming

 

 

 

 

 

 

UU

Gjennomføring og resultat:

Referanse fra Klagenemndssekretariatet

Klagenemndssekretariatet har høsten 2018 utviklet en ny felles nettside for vårt organ med 6 ulike klagenemnder. Vi er særs godt fornøyd med utførelsen av prosjektet både med hensyn til tid, kvalitet og pris.

Vi vil fremheve Vidi som en seriøs og dyktig leverandør, som var veldig god også på prosjektledelse samt rask løsning av ulike problemstillinger undervegs i prosjektfasen. Vidi har god teknisk kompetanse samt at de er veldig kreative på design men de lytter også til kundens behov og ønsker.

Vi kan trygt anbefale Vidi som leverandør til andre organ, spesielt statlige der det er spesielle krav til universell utforming som Vidi har veldig god kompetanse og evne til å løse.

Med vennlig hilsen

Helen Spilde |  Økonomi & personalleder

Klagenemndssekretariatet

Gjennomføring og resultat:

 

Referanse fra Klagenemndssekretariatet

Klagenemndssekretariatet har høsten 2018 utviklet en ny felles nettside for vårt organ med 6 ulike klagenemnder. Vi er særs godt fornøyd med utførelsen av prosjektet både med hensyn til tid, kvalitet og pris.

Vi vil fremheve Vidi som en seriøs og dyktig leverandør, som var veldig god også på prosjektledelse samt rask løsning av ulike problemstillinger undervegs i prosjektfasen. Vidi har god teknisk kompetanse samt at de er veldig kreative på design men de lytter også til kundens behov og ønsker.

Vi kan trygt anbefale Vidi som leverandør til andre organ, spesielt statlige der det er spesielle krav til universell utforming som Vidi har veldig god kompetanse og evne til å løse.

Med vennlig hilsen

Helen Spilde |  Økonomi & personalleder

Klagenemndssekretariatet

 

KUBEN 2019

Juryens kommentar:

En jobb som viser at hensynet til flere nemders behov og funksjoner er blitt godt ivaretatt.

Klagenemndssekretariatet nominert på Kuben 2019

Tittel: Ny nettportal for Klagenemndssekretariatet

Kunde: Klagenemndssekretariatet

Oppgave: Oppgaven var å samle seks klagenemnder under en paraply med tilhørende tilpasninger pr nemnd og overføring av alt eksisterende innhold. Det skulle også designes ny tjeneste – filtrering av saker.

Løsning: Bakgrunnen var opprettelsen av nytt offentlig organ for samlingen av seks klagenemnder – Klagenemndssekretariatet. Seks nemnder skulle samles digitalt under en paraply, men fremdeles beholde sin særegenhet og egne funksjoner samt nye tjenester. Prosessen ble utført med tjenestedesign og brukermedvirkning.