Konkurransetilsynet

 

Konkurransetilsynet valgte Vidi som leverandør etter en omfattende anbudskonkurranse. Det skulle designes og utvikles en ny nettportal og intranett i kombinert sky/intern driftsløsning.

Prosjektet gikk ut på fullt redesign, tjenestedesign, teknisk utvikling og integrasjoner mot blant annet AD.  Nettsidene skulle ha responsivt design og være Universelt Utformet.

Ved prisutdelingen “Kuben” i 2019 ble nye Konkurransetilsynet.no nominert i kategorien “Tjenestedesign”.

 

Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet valgte Vidi som leverandør etter en omfattende anbudskonkurranse. Det skulle designes og utvikles en ny nettportal og intranett i kombinert sky/intern driftsløsning.

Prosjektet gikk ut på fullt redesign, tjenestedesign, teknisk utvikling og integrasjoner mot blant annet AD.  Nettsidene skulle ha responsivt design og være Universelt Utformet.

Ved prisutdelingen “Kuben” i 2019 ble nye Konkurransetilsynet.no nominert i kategorien “Tjenestedesign”.

Identitetsdesign

Konkurransetilsynet sin typgrafi og fargebruk er videreført fra grafisk profil med justeringer innenfor rammer fastsatt av Konkurransetilsynet.

I designet ble det benyttet eksisterende fargepalett på nye måter og nye gradienter ble utviklet for å følge nye trender samtidig som vi tok høyde for Universell Utforming.

 

Blå

#283b47

LysBlå

#1660aa

Rød

#ab091d

Lys grå

#f5f5f5

Hvit

#ffffff

Primary Typografy

Open Sans

Løsning

Det ble benyttet tjenestedesign i prosessen med å designe og utvikle ny nettportal for Konkurransetilyset. Dette innebar en full gjennomgang av brukermønster, brukergrensesnitt og brukeropplevelse både i forhold til generelt innhold og avansert funksjonalitet som sortering og filtrering av saker tilbake til 2003.

Vi har eksportert alle saker tilbake til 2003 og importert i ny løsning etter å ha utviklet en ny filtrering/sorteringsfunksjon for Konkurransetilsynet. Tjenesten ble utviklet med brukermedvirkning.

Designet er responsivt og er Universelt Utformet ihht krav om Universell Utforming av offentlige tjenester.

 

Tjeneste

Utvikling

tjenestedesign kt

Forenklet hverdag

Brukermedvirkning sørget for ny utforming av filter og sorteringsfunksjonalitet.

 

 

 

KUBEN 2019

Juryens kommentar:

En omfattende jobb for å utvikle nye tjenester og lage en smidigere løsning.

Konkurransetilsynet nominert på Kuben 2019

Tittel: Tjenestedesign for Konkurransetilsynet

Kunde: Konkurransetilsynet

Oppgave: Oppgaven var å designe og utvikle en ny nettportal for Konkurransetilsynet basert på offentlig regelverk. Nytt webdesign skulle baseres på eksisterende visuell profil. Det skulle også designes nye tjenester i form av filtrering og søk i vedtak.

Løsning: Bakgrunn for løsningen var at Konkurransetilsynet så på eksisterende webløsning som utdatert og hadde behov for utvikling av nye tjenester i form av filtrering og søk i alle saker tilbake til 2003. Nytt design ble utformet og alle saker importert fra gammel til ny løsning.