Metodikk

Vi har stort fokus på metodikk og kvalitetssikring av alle leveranser.

  • Citrix logo
  • Zendesk logo

Leveranser og prosjektgjennomføring

Vi er Citrixpartner og benytter anerkjente verktøy for kvalitetssikring og gjennomføring av prosjekter. Vi bruker bla. Podio, et Citrixverktøy, i våre leveranser for å kvalitetssikre informasjonsflyten mellom partene.

Smidighet, endringsvillighet, hyppige leveranser og kunde/brukerinvolvering er en sentral del av våre utviklingsprosjekter.

Smidig utvikling

Rask levering og ingen overhead

Fokuset er å levere kvalitetssikret software så effektivt og hurtig som mulig. Det gjør vi gjennom å:

  • Bygge kvalitet inn fra start
  • Ha mange og små leveranser
  • Starte med det som gir mest igjen for kunden
  • Forbedre oss hele tiden: ”Det vi gjør i dag er bra, men vi kan gjøre det bedre i morgen”
  • Tidlig tilgang til løsning

Lean utfyller Scrum. Scrum er en av de mest benyttede metodikker innen moderne systemutvikling, ofte kalt smidig utvikling.

Vi arbeider med elementer fra Scrum/KanBan i større prosjekter da dette er en metodikk som sikrer avdekking av eventuelle knutepunkt tidlig i prosessen samt at kunden involveres i større grad i utviklingsprosessen ved behov. Det vil også være mindre behov for oppfølging og styring, og dermed langt mer effektivt enn tradisjonelle metoder.

Et utvalg av metoder vi bruker i utviklingsprossessen

Tjenestedesign

Når tjenestedesign benyttes så betyr det at vi arbeider med hele kunde- eller brukerreisen for å sikre en god og sammenhengende brukeropplevelse.

Du kan lese mer om tjenestedesign her.

Agile - Smidig utvikling

Smidige metoder kan beskrives ved at prosjektet deles opp i mange mindre prosjekter som gjøres ferdig og lanseres til brukerne underveis i hovedprosjektet. Sammen utgjør alle disse små prosjektene helheten i prosjektet. Ofte innebærer et utviklingsprosjekt ny læring som gjør at du ønsker å endre deler av prosjektet. Når vi bruker smidige metoder er vi hele tiden i tett dialog med deg som kunde og produkt- eller tjenesteeier for å sikre best mulig løsning. Du som kunde kan da gi tilbakemeldinger og gjøre endringer underveis.

Scrum

SCRUM er en metode som sikrer rask og effektiv utvikling for deg som kunde eller prosjekteier.

Vi i Vidi har sertifiserte SCRUM-mastere og benytter SCRUM i kombinasjon med KANBAN. SCRUM er en metode for utvikling med kunden i sentrum. Metoden innebærer såkalte sprinter, der tiden for å utvikle deler av prosjektet kortes ned i såkalte sprinter. En sprint varer i 1 til 4 uker. Et SCRUM prosjekt ledes av en såkalt SCRUM-Master som er prosjektansvarlig. SCRUM baserer seg på kontinuerlig tilbakemelding fra kunden og er således en smidig metode.

KanBan

Vidi bruker en utviklingsmetodikk som heter KANBAN. KANBAN gir deg som kunde og prosjekteier full oversikt i utviklingsprosessen. KANBAN deler opp prosjektene i mindre arbeidsoppgaver som har en av tre statuser:

  • Planlagt
  • Under utvikling
  • Ferdig

I KANBAN er det aldri mer enn fire arbeidsoppgaver som til enhver tid står med status “Under utvikling”. Slik sikres flyt og effektivitet i prosjektet. Det gir deg som kunde god oversikt over status i prosjektet og prioriteringer i prosjektet. Det øker kvaliteten på arbeidet som utføres.

Vidi bruker Podio som samarbeidsverktøy. Podio er nettbasert og hver kunde eller produkteier får egen bruker. På denne brukerkontoen kan du som produkteier til enhver tid følge prosjektets gang og gi tilbakemeldinger. Slik sikrer vi flyt, kvalitet og progresjon i prosjektet.