Offentlige nettsider

 

Offentlige nettsider og digitale løsninger har egne kriterier for utvikling.

Gjennom flere år har vi spisset våre leveranser for å kunne levere kostnadseffektive og skreddersydde løsninger til Offentlig virksomhet.

Viktige fokusområder: Universell UtformingGDPR, Import/Eksport av innhold og Integrasjoner.

Fakta

EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) blir en del av norsk rett.

EUs direktiv for tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner innføres i norsk lov 1. juli 2019

Kundeuttalelse:

“Klagenemndssekretariatet har høsten 2018 utviklet en ny felles nettside for vårt organ med 6 ulike klagenemnder. Vi er særs godt fornøyd med utførelsen av prosjektet både med hensyn til tid, kvalitet og pris.

Vi vil fremheve Vidi som en seriøs og dyktig leverandør, som var veldig god også på prosjektledelse samt rask løsning av ulike problemstillinger undervegs i prosjektfasen. Vidi har god teknisk kompetanse samt at de er veldig kreative på design men de lytter også til kundens behov og ønsker.

Vi kan trygt anbefale Vidi som leverandør til andre organ, spesielt statlige der det er spesielle krav til universell utforming som Vidi har veldig god kompetanse og evne til å løse.”

Helen Spilde – Klagenemndssekretariatet

Kundeuttalelse:

“Klagenemndssekretariatet har høsten 2018 utviklet en ny felles nettside for vårt organ med 6 ulike klagenemnder. Vi er særs godt fornøyd med utførelsen av prosjektet både med hensyn til tid, kvalitet og pris.

Vi vil fremheve Vidi som en seriøs og dyktig leverandør, som var veldig god også på prosjektledelse samt rask løsning av ulike problemstillinger undervegs i prosjektfasen. Vidi har god teknisk kompetanse samt at de er veldig kreative på design men de lytter også til kundens behov og ønsker.

Vi kan trygt anbefale Vidi som leverandør til andre organ, spesielt statlige der det er spesielle krav til universell utforming som Vidi har veldig god kompetanse og evne til å løse.”

Helen Spilde – Klagenemndssekretariatet

Vidi har lang erfaring med å designe og utvikle nettsteder og portaler for offentlig sektor.

Et godt design skal styrke organisasjonens mål og gjøre det enkelt for brukeren å bruke tjenesten. Gjennom prosessen tjenestedesign sikrer vi at designet er tilpasset brukerens behov.

Enkel tilgang til informasjon og selvbetjening sparer organisasjonen for kostnader. Vi er eksperter på universell utforming og alle våre nettsider følger kravene i følge WCAG2 standarden.

Vi foretar innholdsflytting på en effektiv måte gjennom eksport/import funksjonalitet og forbedrer og effektiviserer prosesser gjennom integrasjoner.

Universell Utforming

Universell Utforming

Universell Utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Ved å lage noe som er universelt utformet, når man alle målgruppene gjennom en og samme løsning.

Likestillings- og diskrimineringsloven vil bli oppdatert slik at EUs direktiv for tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner innlemmes i norsk lov med planlagt oppstart 1. juli 2019.

Ta gjerne kontakt med oss om dere ønsker en gjennomgang av eksisterende løsning for utbedring eller er på utkikk etter en leverandør hvor dere kan være trygg på at Difis regelverk om Universell Utforming er fulgt.

GDPR

GDPR

Alle persondata bedriften håndterer er underlagt GDPR. GDPR er en regulering i forhold til å sikre at personopplysninger, det vil si dataene som kan knyttes til en konkret person blir ivaretatt på sikrest mulig måte, og ikke blir misbrukt til noe dine brukere ikke har bedt om.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson, eksempelvis navnet ditt, adressen din, telefonnummeret, epost-adressen, IP-adressen din, bilnummeret, bilder av deg, fingeravtrykk, irismønster og selvsagt fødselsnummeret ditt. Selv hodeformen din regnes også som persondata, da den kan brukes til ansiktsgjenkjenning.

Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Altså hva du handler, hva du ser på TV, hvor du beveger deg i løpet av en dag og hva du søkte på er også personopplysninger, dersom de kan knyttes til deg som person.

Eksport/import av innhold

Prinsipp2

Det å flytte større mengder data/innhold kan ofte innebære utfordringer for større portaler. Vi har lang erfaring fra eksport og import av innhold fra gammel til ny løsning uavhengig størrelse. Dette sparer våre kunder for en omfattende kostnad med manuell flytting av innhold.

Integrasjoner

Integrasjoner

Integrasjoner forbedrer og effektiviserer forretningsprosesser.

Vidi er integrasjonseksperter og kan integrere alle integrasjonsvennlige systemer (systemer som har API) i våre løsninger.

Integrasjoner sørger for flyt av data mellom to eller flere systemer. Det finnes mange forskjellige systemer og selskaper som er spesialiserte på enkeltsystemer og som gjør at en bedrift ønsker å knytte til seg forskjellige leverandører av systemer. Integrasjoner sørger for at man som kunde kan velge forskjellige leverandører for å håndtere forskjellige forretningsprosesser.

Brukerreisen og innhold

Prinsipp2

Vi bruker Tjenestedesign som metode for å optimalisere brukerreisen og brukergrensesnittet. Slik sikrer vi et godt brukergrensesnitt og design der både navigasjon og innholdet på siden løfter brukeropplevelsen og gjør at brukeren raskt og enkelt finner den informasjonen de søker.