Overføring av innhold

 

Det å flytte større mengder innhold kan ofte innebære utfordringer for større portaler. Vi har lang erfaring fra eksport og import av innhold fra gammel til ny løsning, uavhengig av størrelse. Dette sparer våre kunder for en omfattende kostnad med manuell flytting av innhold.

Vi bruker 4 ulike metoder for å flytte innhold: CSV/XML import, Overføring fra database, Crawling av nettsted og Overføring fra API

Nå er det riktig å importere innhold?

Gevinsten må være større enn kostnaden.
I noen tilfeller er det mer effektivt å flytte innholdet manuelt

Når innholdet ikke skal endres vesentlig.

Når nettsiden inneholder større arkiver med innhold.
Arkiver i størrelsesorden 100+ bør vurderes.

CSV/XML import

xml ikon

Den vanligste og mest kostnadseffektive formen for import er en CSV (Komma separert innhold ) og XML import. Det er flere og flere systemer som støtter CSV/ XML eksport av innholdet. Ved en slik eksport er det viktig at eksporten ikke er mangelfull og validert for at importen skal gå så smidig som mulig.

I tilfeller hvor CSV/XML eksport ikke er mulig må vi benytte oss av andre metoder for eksport; Crawling av nettsted, database overføring og overføring via API

Overføring fra database

Integrasjoner

Overføring fra database bruker vi når nåværende løsing ikke har mulighet til å eksportere til CSV/XML. Overføring fra database krever at vi får full tilgang til nåværende løsning. Ved ukjente og kompliserte systemer må en slik overføring vurderes mot crawling av nettsiden da crawling kan være mer kostnadseffektivt.

Crawling av nettsted

Prinsipp2

Crawling av nettsiden bruker vi når det ikke er mulig, eller vanskelig, å hente ut informasjon fra nåværende nettsted. Crawling fungerer ved at vi bruker et egenutviklet crawling verktøy som går igjennom alle sider på nettsiden og henter ut den informasjonen vi trenger. Eksempel på data vi kan hente ut er: Tekst, Bilder, filer (pdf) og metadata som sidetitler etc.

Overføring fra API

Prinsipp2

Overføring fra API bruker vi når nåværende løsing støtter dette. Overføring fra API kan være svært kostnadseffektivt og er foretrukket i flere tilfeller og medfører svært liten risiko.