Bergens Rederiforening

Hjemmeside med responsivt design.

Prosjektet

 

Design og utførelse

Bergens Rederiforening er Norges eldste rederiforening, stiftet i 1899, og foreningen fungerer som Bergensavdelingen av Norges Rederiforbund .

Foreningen har omlag 60 medlemsbedrifter som regelmessig møtes til faglige diskusjoner og sosiale sammenkomster.

Bergens Rederiforening har integrerte samfunns- og miljømessige hensyn i sin strategi, og vektlegger derfor spesielt miljø og kompetanse.

Bergens Rederiforeningen jobber aktiv for at medlemmene skal være pionerer på disse feltene. Foreningen selv har tatt et ambisiøst samfunnsansvar i henhold til klima ved å støtte nullutslippvisjonen.

Nettsiden er designet med responsivt design og er tilpasset smarttelefoner, iPad og andre nettbrett. 

  • Bergen rederiforening - Webdesign