Digitalisering av Metodebok for sykehjemsleger

Digitalisering av Metodebok for sykehjemsleger for Bergen Kommune. 

Prosjektet

Å digitalisere medisinske metodebøker er et viktig skritt i riktig retning i henhold til mål om tilgjengelighet og digitalisering innenfor helsevesenet. 

Vidi har digitalisert "Sykehjemshåndboka - Metodebok for sykehjemsleger" for Bergen Kommune og utviklet en søkbar håndbok for Etat for alders- og sykehjem. Metodeboken kan også lastes ned som .pdf. 

 

Design og utførelse

Designet er forankret i fargeprofil for Metodebok for Sykehjemsleger. Innholdet er digitalisert og hjemmesiden er utviklet med responsive design og er tilpasset mobil og iPad. 

Digitalisering fremmer informasjonsflyt!

Informasjon

Utført

  • Responsivt webdesign

Teknologi

  • CMS, PHP, Git
  • Metodebok sykehjemsleger