Dinutvei.no

Våren 2015 ble vi valgt som leverandør av den nye nasjonale nettportalen som gir informasjon og veiledning om vold i nære relasjoner og voldtekt. 15. februar 2016 ble Dinutvei.no lansert.

Prosjektet

Som en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner, ble det ønsket en nasjonal nettportal som skal gi informasjon og veiledning om vold, overgrep eller voldtekt.

Det er viktig at portalen skal være brukervennlig og informasjonen skal være lett tilgjengelig uansett om man er vant til å bruke digitale plattformer eller ikke. Vi har utviklet siden ihht offentlige krav om Universell utforming og den er designet og utviklet med responsivt design.

Portalen skal gjøre det enklere å:

  • Få oversikt over hjelpetilbud som finnes, lokalt og nasjonalt
  • Få rask tilgang til kunnskap om egen eller andres situasjon
  • Bli trygg på å henvende seg til hjelpeapparatet, uansett grunn
  • Portalen er ment for både utsatte, voldsutøvere og pårørende.
  • Fagpersoner skal også kunne finne informasjon og kunnskap i portalen.

 

Prosjektet er en del av handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, et liv uten vold. Vi er stolt og ydmyk av å ha blitt valgt som leverandør for et så viktig prosjekt.

Nettportalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner og driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Portalen ble etablert av NKVTS i samarbeid med de Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.).(regjeringen.no)

NKVTS som står ansvarlig for drift av portalen, ønsket at fagpersoner og privatpersoner enkelt og raskt skal kunne finne frem til relevant informasjon og hjelpetilbud. De ønsket også at brukere skal føle seg trygg på å besøke portalen, samt en spørsmål- og svartjeneste.

Design og utførelse

Responsiv webdesign med Geolokasjon baset på ip.

Egen utviklet søkemotor som oppgir hjelpetilbud og relevant informasjon i form av artikler. Geolokasjon gjør det mulig å vise «tilbud der du er», samt at det vises tilbud i resten av landet.

Opprettet en anonym og trygg spørsmål- og svartjeneste hvor alle spørsmål og svar blir kryptert. Design og brukervennlighet understøtter konseptet ved å virke tillitsvekkende og ukomplisert for bruker.

Resultat

Nettportalen har truffet ønsket målgruppe og blir brukt av både fagpersoner og privatpersoner.

Gjennom spørsmål- og svartjenesten kommer det tydelig frem at brukere forstår nettportalens hensikt.

Informasjon

Kunde

Teknologi

  • CMS, PHP, Git

Utført

  • CMS, PHP, Skreddersydd søk, Kryptert spørsmål og svar, Deployment
2015
  • Dinutvei.no - Forside