Fana Sparebank

Fana Sparebank ønsket å være en framoverlent bank i dagens digitale marked. Resultatet ble en ny digital profil med tilhørende hjemmeside, kampanjer, integrasjoner og appdesign.

Prosjektet

Fana Sparebank ønsket å være en framoverlent bank i dagens digitale marked. 

Målsetning var å effektivisere låneprosesser og la banken ”komme til kunden” heller enn å utvide fysiske lokasjoner. I tillegg ønsket man å effektiviserer kundehenvendelser og finne et system som håndterer slike henvendelser.

Design og utførelse

Ny responsive bankportal med integrasjoner mot Webmegler, Frende, Norne og utvikling av nye lånekalkulatorer. 

Å skape et nytt uttrykk!

Profilen for web ble utarbeidet i form av mønster, formater, bilder, farger, ikoner og fonter. Sammen med ny bruk av logoen forsterkes identiteten til selskapet og øker gjenkjenneligheten – selv ved å fjerne kundenavn i logoen.

Portalen er utviklet med responsivt design og er mobil og iPad tilpasset. Vi har også utviklet ny låne og låneevnekalkulator for Fana Sparebank. Vi utviklet også nytt mottakssystem for alle henvendelser inn til banken.

Resultat

Løsningen har vært omtalt i Cicero rapporten for april (velg rådgiver) samt to dobbeltsider avis/trykk, en i Bergens Tidende og en i Finansavisen.

Positive tilbakemeldinger fra sluttkunder/brukere av løsningen. Henvendelser fra kunder er effektivisert via nytt mottakssystem. Dobbeltside i finansavisen som omtaler den nye boligvisningen til Fana Sparebank Eiendom. Løsningen ble lansert i juni 2014 og Fana Sparebank har hatt en vekst i utlån på 10% samlet på året.

Den digital banken

Informasjon

I media

  • Cicero rapport
  • Bergens Tidene

Utført

  • Design, Responsivt webdesign, Appdesign, Reprofil, Integrasjon, Film, Kampanjer, Ticket system, Seo

Teknologi

  • CMS, PHP, Symfony2 rammeverk, Node.js, Grunt, Redis, Rest, Git
2014
  • Webdesign screenshot 1
  • Webdesign screenshot 2
  • Webdesign screenshot 3
  • Profil
  • Kalkulatorer
  • Fullskjerm boligvisning