Follobanen - en jernbanetunnell for fremtiden!

Spanske Acciona og italienske Ghella har gått sammen og etablert AGJV, et innovativt selskap med internasjonal tunnellerfaring. Agjv trengte en informativ lettlest nettside for sine 1000 ansatte.

Prosjektet

Acciona Ghella Joint Venture arbeider på oppdrag fra den norske regjeringens organ for jernbanetjenester (Bane NOR) for å konstruere den viktigste delen av tunnelen på Follobanen (EPC TBM). Selskapet er lokalisert på byggeplassen ved Åsland i Oslo, og startet opp i 2015.
Prosjektet vil bli ferdigstilt i 2021, og omfatter Skandinavias lengste jernbanetunnel.

AGJV ønsket en tverrspråkelig hjemmeside med informasjon om prosjektet og som enkelt kunne oppdateres etter hvert med prosjektets fremgang.

Hjemmesiden skulle også inneholde informasjon om jobbmuligheter for interesserte.

 

Design og utførelse

Vi utviklet AGJV.no med responsivt webdesign. Prosjektets hensikt og selskapene bak AGJV kommer godt frem på forsiden. Menyen ble utformet med hensikt om å gjøre all informasjon om prosjektet lett tilgjengelig. Det ble også lagt inn en utlistning av artikler på forsiden slik at oppdateringer kommer tydelig frem.

Resultat

Den tverrspråklige nettsiden blir brukt som et informasjons senter for sine ansatte og til rekruttering.

Informasjon

Utført

  • Responsivt webdesign, Seo

Teknologi

  • CMS, PHP, Git