Kurs i sosiale medier og nettvett - skole

Kurs i sosiale medier og nettvett for elever ved International School of Bergen.  

Prosjektet

 

Design og utførelse

Vi underviste 3. trinn over to fulle dager med kurs og workshop.

 Kurset passer for elever 4-10 trinn

Generelt om nettvett:

Lære å skille mellom ulike typer nettsteder, søk på internett, kildekritikk, opphavsrett og bruk av bilder. Vi tar også for oss uønsket innhold på internett, chatting og bruk av webkamera.

Sosiale medier:

Sosiale medier blir brukt daglig av de fleste aldersgrupper, fra eldre til barn ned i barneskolealder. Ni av ti norske tiåringer har i dag egen mobil og benytter ofte mobilen til kommunikasjon i sosiale medier.

Den utbredte delingskulturen som finnes blant barn og unge på sosiale medier er for det meste positiv men vi vil belyse både de positive og negative sidene ved bruk av sosiale medier. Mobbing i sosiale medier har blitt et økende problem og tjenester som ask.fm, Jodel og andre anonyme tjenester gjør at det er svært viktig å gi barna verktøy til å håndtere denne formen for kommunikasjon.

Selv om de fleste brukerne av nettsteder som facebook, YouTube, twitter og blogger er ungdomsskoleelever kan det være nyttig også for barneskoleelever å få et innblikk og diskutere personvern, nettetikk og mobbing.