Nasjonalbiblioteket

Etter en omfattende anbuds- og forhandlingsrunde fikk Vidi tildelt kontrakt på rammeavtale med Nasjonalbiblioteket - IKT - Konsulenttjenester. 

Prosjektet

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet og er stolte og ydmyke over å ha blitt tildelt rammeavtalen i sterk konkurranse med noen av norges største byråer!

Nasjonalbiblioteket driver systemutvikling og har etter hvert opparbeidet seg en omfattende portefølje som spenner over svært mange ulike teknologier. Det har vært gjennomført modernisering på flere områder og  har videreutviklet en del tjenester med høyst spesialiserte teknologier. For å kunne videreutvikle disse tjenestene trenger Nasjonalbiblioteket å kunne benytte ekstern bistand til systemutvikling. Vidi har inngått rammeavtale om leveranse av IKT- Tjenester tilpasset Nasjonalbibliotekets behov.