UIO OG NKVTS VELGER VIDI

Etter en omfattende anbuds og forhandlingsrunde fikk Vidi tildelt kontrakten - "dinutvei.no" - En nettportal om vold i nære relasjoner. Initiativtakere er Universitetet i Oslo og Norsk Kompetansesenter for Vold og Trautmatisk stress - NKVTS.

Prosjektet

Endelig kan vi gå ut med at vi er valgt til leverandør av den nye nasjonale nettportalen "Vold i nære relasjoner" dinutvei.no.

Vi gleder oss til å ta fatt på et så viktig og samfunnsnyttig prosjekt og er stolte og ydmyke over å ha blitt tildelt prosjektet i konkurranse med noen av norges største byråer!

Nettportalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner og driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Portalen ble etablert av NKVTS i samarbeid med de Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.).(regjeringen.no)