Yoga for livet

Hjemmeside for "Yoga for livet". Stiftelsen har som mål å fremme bedre psykisk og fysisk helse for mennesker som sliter med rus, sitter i fengsel, eller er i mental ubalanse

Prosjektet

Stiftelsen "Yoga for livet" ble etablert i 2012 som en veldedig organisasjon. Bakgrunnen for etableringen var å utforske alternative veier i rehabilitering av innsatte, rusmisbrukere og unge mennesker på skråplanet. Stiftelsens leder, R. Alexander Medin, har etter 15 års arbeid som yogalærer opplevd og sett de mange positive resultatene en regelmessig yogapraksis kan ha på mennesker. I 2010 begynte han å undervise på frivillige basis for innsatte i Norske fengsler og merket seg den konstruktive påvirkning dette hadde på deltagerne.

I 2012 etablerte Alexander stiftelsen sammen med personer fra kriminalomsorgen, kollegaer fra Puro Yoga og andre støttespillere.

Kriminalitet og rusproblematikk er et voksende samfunnsproblem i Norge og erfaringen tilsier at det kreves nytenking og strukturert oppfølging for å endre den negative statistikken av tilbakefall. Hver nye rusmisbruker og kriminell har store ødeleggende ringvirkninger for samfunnet, og ikke minst for individet selv. Det har økonomiske og sosiale konsekvenser for utallige mennesker.

Samfunnet bruker enorme resurser på dette årlig, men på grunn av den utfordrende problemstillingen i oppfølging og ettervern, blir de aller færreste helt rusfrie eller bryter med kriminelle mønstre.

Informasjon

Utført

  • Responsive nettside

Teknologi

  • CMS, PHP, Git
2014
  • Yogaforlivet - Webdesign