Referanser

Referanse fra Klagenemndssekretariatet

 

Klagenemndssekretariatet har høsten 2018 utviklet en ny felles nettside for vårt organ med 6 ulike klagenemnder. Vi er særs godt fornøyd med utførelsen av prosjektet både med hensyn til tid, kvalitet og pris.

Vi vil fremheve Vidi som en seriøs og dyktig leverandør, som var veldig god også på prosjektledelse samt rask løsning av ulike problemstillinger undervegs i prosjektfasen. Vidi har god teknisk kompetanse samt at de er veldig kreative på design men de lytter også til kundens behov og ønsker.

Vi kan trygt anbefale Vidi som leverandør til andre organ, spesielt statlige der det er spesielle krav til universell utforming som Vidi har veldig god kompetanse og evne til å løse.

Med vennlig hilsen

Helen Spilde |  Økonomi & personalleder

Klagenemndssekretariatet

 

Referanse fra Vangdal Regnskap

Tidsplanen ble fulgt meget godt til tross for kort tidsfrist for hovedprosjektet. Vi er svært fornøyd med arbeidet utført av Vidi. De viser stor kunnskap og kommer med gode råd slik at vi kan fortsette å utvikle våre digitale kanaler.

Vidi holdt oss daglig oppdatert når vi holdt på med hovedprosjektet og vi fikk raskt svar på alt av spørsmål. Vi følte oss meget godt ivaretatt.

Prisestimatet ble fulgt til punkt og prikke og faktura ga en god oversikt over de ulike kostnadene.

Med vennlig hilsen

Inger Lise Kvalvik | Digital Markedsfører

Vangdal Regnskap

 

Referanse fra Klagenemndssekretariatet

 

Klagenemndssekretariatet har høsten 2018 utviklet en ny felles nettside for vårt organ med 6 ulike klagenemnder. Vi er særs godt fornøyd med utførelsen av prosjektet både med hensyn til tid, kvalitet og pris.

Vi vil fremheve Vidi som en seriøs og dyktig leverandør, som var veldig god også på prosjektledelse samt rask løsning av ulike problemstillinger undervegs i prosjektfasen. Vidi har god teknisk kompetanse samt at de er veldig kreative på design men de lytter også til kundens behov og ønsker.

Vi kan trygt anbefale Vidi som leverandør til andre organ, spesielt statlige der det er spesielle krav til universell utforming som Vidi har veldig god kompetanse og evne til å løse.

Med vennlig hilsen

Helen Spilde |  Økonomi & personalleder

Klagenemndssekretariatet

 

 

 

Referanse fra Vangdal Regnskap

 

Tidsplanen ble fulgt meget godt til tross for kort tidsfrist for hovedprosjektet. Vi er svært fornøyd med arbeidet utført av Vidi. De viser stor kunnskap og kommer med gode råd slik at vi kan fortsette å utvikle våre digitale kanaler.

Vidi holdt oss daglig oppdatert når vi holdt på med hovedprosjektet og vi fikk raskt svar på alt av spørsmål. Vi følte oss meget godt ivaretatt.

Prisestimatet ble fulgt til punkt og prikke og faktura ga en god oversikt over de ulike kostnadene.

Med vennlig hilsen

Inger Lise Kvalvik | Digital Markedsfører

Vangdal Regnskap