dinutvei

Dinutvei

Nasjonal veiviser ved vold og traumatisk stress

Periode

2018

Tjenesteområder

Som en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner, ble det ønsket en nasjonal nettportal som skal gi informasjon og veiledning om vold, overgrep eller voldtekt.

Det var viktig at portalen skulle være brukervennlig og informasjonen lett tilgjengelig uansett om man er vant til å bruke digitale plattformer eller ikke. Vi har utviklet siden ihht offentlige krav om Universell utforming og den er designet og utviklet med responsivt design.

Portalen skal gjøre det enklere å:

  • Få oversikt over hjelpetilbud som finnes, lokalt og nasjonalt
  • Få rask tilgang til kunnskap om egen eller andres situasjon
  • Bli trygg på å henvende seg til hjelpeapparatet, uansett grunn
  • Portalen er ment for både utsatte, voldsutøvere og pårørende.
  • Fagpersoner skal også kunne finne informasjon og kunnskap i portalen.

 

Prosjektet er en del av handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, et liv uten vold. Vi er stolt og ydmyk av å ha blitt valgt som leverandør for et så viktig prosjekt.

Dinutvei Forside

Identitetsdesign

Farger og typografi

Vidi har utviklet utviklet profil og design for Dinutvei – oppdragsgiver er NKVTS. Profilen skulle være enkel å benytte ihht Universell Utforming. Det ble designet fargeprofil, ikoner, overordnede retningslinjer for bruk av bilder og elementer samt klargjøring av bilder til portalen.

Profilfarger
Filtrering Dinutvei

Visning av hjelpetilbud

Filtrering

En god filtrering av hjelpetilbud var ett av kriteriene. Dinutvei skal være en portal hvor man enkelt kan finne hjelpetilbud som krisesenter og politivakt i nærheten av egen lokasjon.

Løsningen ble en filtrering hvor man raskt finner egnet hjelpetilbud via type tilbud, hvem tilbudet passer for og lokasjon.

Spørsmål og svar

Vidi har utviklet spørsmål og svar-tjeneste med anonyme hentekoder. Vi har også utviklet et eget administrasjons-system for NKVTS hvor de håndterer spørsmål som kommer inn og svarer direkte. Svarene og spørsmålene kan så anonymiseres og sendes tilbake til portal for publisering.

Spørsmål og svar Dinutvei

Språk

Nettstedet kan leses på 14 språk.

Sprak Dinutvei

Løsning

Ny nettportal for NKVTS – Dinutvei.no

Vidi har også hatt ansvar for teknisk utvikling i prosjektet.

Det er opprettet en anonym og trygg spørsmål- og svartjeneste hvor alle spørsmål og svar blir kryptert. Design og brukervennlighet understøtter konseptet ved å virke tillitsvekkende og ukomplisert for bruker.

Vidi er ansvarlig for drift og vedlikehold av løsningen.

Designet er responsivt og er Universelt Utformet ihht krav om Universell Utforming av offentlige tjenester.

Dinutvei mockup