KNSE

Klagenemnds­sekretariatet

Ved prisutdelingen “Kuben” i 2019 ble Klagenemndssekretariatet nominert i kategorien “Beste Tjenestedesign”.

Periode

2018

Tjenesteområder

Klagenemndssekretariatet valgte i 2018 Vidi som leverandør etter offentlig anbudskonkurranse.1. april 2017 ble det opprettet et felles sekretariat for Konkurranseklagenemnda og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) under Nærings- og fiskerideparte- mentet og fire nemnder under Kulturdepartementet, henholdsvis Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda.

Nemndene skulle samles under en paraply med et felles nettsted men med tydelig skille mellom nemndene som alle skulle ha egne landingssider med tilhørende egen tilpasset funksjonalitet.

Nettstedet ble i mars 2019 nominert til “Kuben” for best tjenestedesign.

Vi vil fremheve Vidi som en seriøs og dyktig leverandør, som var veldig god også på prosjektledelse samt rask løsning av ulike problemstillinger undervegs i prosjektfasen.Helen SpildeØkonomi & personalleder

Helen Spilde i klagenemndssekretariatet
KNSE screenshot

Identitetsdesign

Farger og typografi

Klagenemndssekretariatet sin typgrafi og fargebruk er videreformidlet fra profilhåndbok.

Vidi har benyttet eksisterende fargepalett for Klagenemndssekretariatet for design av nye gradienter og komplementærfarger til ny profil tilpasset nyere trender og responsivt design.

For nemndene som ikke hadde fargepalett utviklet Vidi en palett tilpasset hver nemnd.

Profilfarger
KNSE Filter

Søk med filtrering

Avansert søk

Vi utviklet en eksport/import rutine for å ivareta alle saker tilbake til 2003 og importert i ny løsning.  Vi har også utviklet en ny filtrering/sorteringsfunksjon for Klagenemndssekretariatet.

Løsning

Ny nettportal som samler klagenemndene.

Det ble benyttet tjenestedesign i prosessen med å designe og utvikle ny nettportal for Klagenemndssekretariatet. Dette innebar en full gjennomgang av brukermønster, brukergrensesnitt og brukeropplevelse både i forhold til generelt innhold og avansert funksjonalitet som sortering og filtrering av saker tilbake til 2003.

Designet er responsivt og er Universelt Utformet ihht krav om Universell Utforming av offentlige tjenester.

KNSE alle skjermer