Konkurransetilsynet Toppbilde

Konkurranse­tilsynet

Ved prisutdelingen “Kuben” i 2019 ble nye Konkurransetilsynet.no nominert i kategorien “Tjenestedesign”.

Periode

2018

Tjenesteområder

Konkurransetilsynet valgte Vidi som leverandør etter en omfattende anbudskonkurranse. Det skulle designes og utvikles en ny nettportal og intranett i kombinert sky/intern driftsløsning.

Prosjektet gikk ut på fullt redesign, tjenestedesign, teknisk utvikling og integrasjoner mot blant annet AD. Nettsidene skulle ha responsivt design og være Universelt Utformet.

Vidi har gjort en omfattende jobb for Konkurransetilsynet for å tilrettelegge nettsidene våre med godt teknisk oppsett, fin grafisk layout og med gode tilpasninger for brukervennlighet.Synnøve StubKommunikasjonsrådgiver web

Stub Synnøve Tangen
Konkurransetilsynet ux design

Identitetsdesign

Farger og typografi

Konkurransetilsynet sin typgrafi og fargebruk er videreført fra grafisk profil med justeringer innenfor rammer fastsatt av Konkurransetilsynet.

I designet ble det benyttet eksisterende fargepalett på nye måter og nye gradienter ble utviklet for å følge nye trender samtidig som vi tok høyde for Universell Utforming.

Profilfarger
Konkurransetilsynet filter vising

Søk med filtrering

Avansert søk

Et godt søk var en av de viktigste kriteriene. Konkurransetilsynet har over 5000 fusjoner og oppskjøp som gå helt tilbake til 2003. Alle disse skulle være søkbar på en enkel måte.

Løsningen ble et kombinert søk med filtrering som gjør det enkelt for alle brukere å finne en funsjon eller et oppskjøp uavhengig om det vet hva de skal søke på eller ikke.

Løsning

Ny nettportal og intranett

Det ble benyttet tjenestedesign i prosessen med å designe og utvikle ny nettportal for Konkurransetilyset. Dette innebar en full gjennomgang av brukermønster, brukergrensesnitt og brukeropplevelse både i forhold til generelt innhold og avansert funksjonalitet som sortering og filtrering av saker tilbake til 2003.

Vi har eksportert alle saker tilbake til 2003 og importert i ny løsning etter å ha utviklet en ny filtrering/sorteringsfunksjon for Konkurransetilsynet. Tjenesten ble utviklet med brukermedvirkning.

Designet er responsivt og er Universelt Utformet ihht krav om Universell Utforming av offentlige tjenester.

Konkurransetilsynet mobilvisning