Remax Mockup Ipad

Remax

Verdens største eiendomsmegler

Periode

2018

Tjenesteområder

Remax – et av verdens største meglerforetak valgte Vidi som leverandør ved etablering i Norge. Den eksisterende profilen som kommer fra USA/EU var ikke tilpasset det norske eiendomsmarkedet og vi fikk i oppdrag å lage en ny profil tilpasset det norske markedet. Profilen skulle sømløst integreres inn i nettsider, reklame og prospekter.

Nettsiden skulle integreres med webmegler og eget Friends Konsept. Det skulle også utvikles integrasjon mot Remax Global for å vise norske eiendommer internasjonalt.

Identitetsdesign

Farger og typografi

Remax sin typgrafi og fargebruk er videreformidlet fra remax.eu sin profil med justeringer innenfor rammer fastsatt av Remax Global.

Vidi har benyttet eksisterende fargepalett for design av nye gradienter og komplementærfarger til ny profil tilpasset nyere trender og det norske markedet.

Profilfarger
Webmeglerintegrasjon

Webmeglerintegrasjon

Nettsiden er direkte integrert med Webmegler

Nettsiden skulle integreres med webmegler og eget Friends Konsept. Det skulle også utvikles integrasjon mot Remax Global for å vise norske eiendommer internasjonalt.

Løsning

Ny nettportal

I samarbeid med ledelsen i Remax analyserte Vidi det norske eiendoms og meglermarkedet. Basert på denne kunnskapen kunne Vidi videreføre Remax sin internasjonale profil til det norske markedet.

Vi har arbeidet med kommunikasjon og markedsplan, alt av grafisk materiell som prospekt, nabokort i tillegg til nye nettsider med webmeglerintegrasjon og integrasjon mot eget Friends Konsept. Vi har også utviklet integrasjon mot Remax Global som viser eiendommer i Norge på det internasjonale markedet som første aktør med denne funksjonaliteten i Norge.

Remax Mockup