Riksantikvaren responsive design ipad

Riksantikvaren

Vidi har utviklet nye digitale løsninger for Riksantikvaren – direktoratet for kulturminneforvalting

Periode

2019-2020

Tjenesteområder

Riksantikvaren valgte i 2019 Vidi som leverandør etter offentlig anbudskonkurranse. Riksantikvaren har ansvar for forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Riksantikvaren er et direktorat, og en del av miljøforvaltningen.

Riksantikvarens nye nettside og intranett skal være forankret i designprofil og følge retningslinjer for universell utforming.

Riksantikvaren ux-design

Identitetsdesign

Farger og typografi

Vidi har benyttet Riksantikvarens fargepalett for digitale flater. Fargene følger WCAG 2.0 (Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold).

Profilfarger
Riksantikvaren pdf generator for veileder

Pdf-generator

Vidi har utviklet en pdf-generator som genererer pdf med innholdsfortegnelse, forside og bakside basert på innhold publisert på nettstedet.

Løsning

Ny nettportal

For Riksantikvaren har vi valgt å tilby WordPress som publiseringsløsning grunnet den store mengden av gjenbrukbare moduler og skalerbarheten i verktøyet. I tillegg er verkøyet meget enkelt å vedlikeholde og videreutvikle. Dette gir Riksantikvaren en robust og kostnadseffektiv plattform som er meget skalerbar.

Designet er responsivt og er universelt utformet ihht krav om universell utforming av offentlige tjenester.

Riksantikvaren responsive design

Intranett

Nytt intranett

Intranettet er i likhet med riksantikvaren.no utviklet med WordPress CMS. Intranettet er utviklet etter Riksantikvarens behov og er enkelt å administrere.

Til intranettet har vi:

  • Utviklet en integrasjon mot Simployer.
  • Integrert WordPress med Active Directory, for å tilby single sign-on. Dette brukes også til presentasjon av ansatte.