Sjelden.no Mockup 2020

Sjelden.no

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Periode

2019-2020

Tjenesteområder

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, Sjelden.no,  valgte i 2019 Vidi som leverandør etter offentlig anbudskonkurranse.

Bakgrunn og formål
Som kompetansesenterets viktigste kanal for kunnskapsformidling skal nettstedets design, struktur og tekniske løsninger støtte opp om hovedmålsetninger om å synliggjøre senteret og diagnosene det arbeides med. God presentasjon av informasjon enten det gjelder tekst, bilder, illustrasjoner, film, lyd eller animasjoner skal presenteres på en enkel og brukervennlig måte.
Nettsidene må oppfylle gjeldende krav til personvern og være universelt utformet.

Mockup Sjelden Skjerm Kopi

Identitetsdesign

Farger og typografi

Vidi har videreutviklet merkevareprofilen og tilpasset fargevalg slik at de er i tråd med gjeldende regelverk for kontraster ihht Universell Utforming.

Profilfarger
Diagnosesok Sjelden

Søk med filtrering

Avansert søk

Ny filtrering/sorteringsfunksjon for alle diagnoser basert på diagnose, målgruppe, innholdstype og sertifisering.

Vi har migrert alle diagnoser fra gammel til ny løsning i nytt CMS og tilpasset disse det nye nettstedet og de nye filtreringsmulighetene.

Løsning

Ny nettportal til Sjelden.no

Det ble benyttet tjenestedesign i prosessen med å designe og utvikle ny nettportal for Sjelden.no. Dette innebar en full gjennomgang av brukermønster, brukergrensesnitt og brukeropplevelse både i forhold til generelt innhold og avansert funksjonalitet som sortering og filtrering av diagnoser.

Designet er responsivt og er Universelt Utformet ihht krav om Universell Utforming av offentlige tjenester.

For Sjelden.no har vi valgt å tilby WordPress som publiseringsløsning grunnet den store mengden av gjenbrukbare moduler og skalerbarheten i verktøyet. I tillegg er verkøyet meget enkelt å vedlikeholde og videreutvikle. Dette vil gi Sjelden.no en robust og kostnadseffektiv plattform som er meget skalerbar. Løsningen har innebygget WYSIWYG editor med maler for mediarikt innhold.

Responsive Sjelden.no Kopi