Systemutvikling

 

Vi leverer skreddersydde løsninger tilpasset ditt og din organisasjons behov.

Systemutvikling omfatter alt arbeid med å realisere og ta i bruk et (datamaskinbasert) informasjonssystem.

Systemutvikling

 

Vi leverer skreddersydde løsninger tilpasset ditt og din organisasjons behov.

Systemutvikling omfatter alt arbeid med å realisere og ta i bruk et (datamaskinbasert) informasjonssystem.

Standardsystemer gir ikke alltid nødvendig funksjonalitet for brukerens optimale arbeidsflyt eller er tilpasset selskapets behov.

Hvorfor systemutvikling?

Det finnes mange ferdige løsninger på markedet. Felles for dem er at de må løse mange ulike organisasjoners og brukeres behov. Spesielle behov og ønsker blir derfor ikke prioritert, implementert eller utviklet. Mange opplever at standardsystemer ikke gir nødvendig funksjonalitet for brukerens optimale arbeidsflyt. Da kan det være hensiktsmessig og kostnadseffektivt å utvikle egne systemer.

Ved å bruke tjenestedesign sikrer vi at brukerens behov blir optimalisert.

 

Hvorfor bør du velge Vidi?

Hos Vidi får du utviklingen gjort lokalt. Vi har egne utviklere med kunnskap om norske brukeres behov, språk og kultur. Det gir deg som kunde flere fordeler. Kommunikasjonsveien er kort, du kan ha direkte kontakt med utviklerne. Kommunikasjonen med utviklerne er på norsk. Det går raskere å designe, utvikle og implementere endringer. Ved å ha egne utviklere sparer vi deg som kunde for mange skjulte kostnader.

Våre dyktige utviklere sparer deg både for tid, ressurser og sikrer høy kvalitet i prosjektet.

Metodikk for systemutvikling

Vi benytter faste metoder for å tilfredsstille våre kunders krav til systemutvikling.

Vi benytter ITIL som rammeverk og leverer prosjekter ved bruk av smidige(agile) metoder som SCRUM og KANBAN. Slik sikrer vi en optimal løsning for kunden

Smidig utvikling

Vidi bruker smidige metoder, også kalt agile metoder.

Smidige metoder kan beskrives ved at prosjektet deles opp i mange mindre prosjekter som gjøres ferdig og lanseres til brukerne underveis i hovedprosjektet. Sammen utgjør alle disse små prosjektene helheten i prosjektet. Ofte innebærer et utviklingsprosjekt ny læring som gjør at du ønsker å endre deler av prosjektet. Når vi bruker smidige metoder er vi hele tiden i tett dialog med deg som kunde og produkt- eller tjenesteeier for å sikre best mulig løsning. Du som kunde kan da gi tilbakemeldinger og gjøre endringer underveis. Vår erfaring er at smidige metoder gir det beste resultatet for deg som kunde

Scrum

SCRUM er en metode som sikrer rask og effektiv utvikling for deg som kunde eller prosjekteier.

Vi i Vidi har sertifiserte SCRUM-mastere og benytter SCRUM i kombinasjon med KANBAN. SCRUM er en metode for utvikling med kunden i sentrum. Metoden innebærer såkalte sprinter der tiden for å utvikle deler av prosjektet kortes ned i såkalte sprinter. En sprint varer i 1 til 4 uker. Et SCRUM prosjekt ledes av en såkalt SCRUM-Master som er prosjektansvarlig. SCRUM baserer seg på kontinuerlig tilbakemelding fra kunden og er således en smidig metode.

KanBan

Vidi bruker en utviklingsmetodikk som heter KANBAN. KANBAN gir deg som kunde og prosjekteier full oversikt i utviklingsprosessen. KANBAN deler opp prosjektene i mindre arbeidsoppgaver som har en av tre statuser:

  • Planlagt
  • Under utvikling
  • Ferdig

I KANBAN er det aldri mer enn fire arbeidsoppgaver som til enhver tid står med status “Under utvikling”. Slik sikres flyt og effektivitet i prosjektet. Det gir deg som kunde god oversikt over status i prosjektet og prioriteringer i prosjektet. Det øker kvaliteten på arbeidet som utføres.

Vidi bruker Podio som samarbeidsverktøy. Podio er nettbasert og hver kunde eller produkteier får egen bruker. På denne brukerkontoen kan du som produkteier til enhver tid følge prosjektets gang og gi tilbakemeldinger. Slik sikrer vi flyt, kvalitet og progresjon i prosjektet.