Systemutvikling

Digitale skreddersydde løsninger tilpasset ditt og din organisasjons behov.

  • Multiconsult logo
  • Dinutvei logo
  • Remax logo

Trenger du å utvikle et system som er tilpasset et spesielt behov?

Standardsystemer gir ikke alltid nødvendig funksjonalitet for brukerens optimale arbeidsflyt eller er tilpasset selskapets behov. Derfor har vi har utviklet systemer til både offentlige og private aktører som Dinutvei og Multiconsult

Ta kontakt med oss så kan vi se på en løsning sammen.

Hvorfor systemutvikling?

Tilpasset og forenklet

Det finnes mange ferdige løsninger på markedet. Felles for dem er at de må løse mange ulike organisasjoners og brukeres behov. Spesielle behov og ønsker blir derfor ikke prioritert, implementert eller utviklet. Mange opplever at standardsystemer ikke gir nødvendig funksjonalitet for brukerens optimale arbeidsflyt. Da kan det være hensiktsmessig og kostnadseffektivt å utvikle egne systemer.

Ved å bruke tjenestedesign sikrer vi at brukerens behov blir optimalisert.

Utvikler Vidi

Hvorfor bør du velge Vidi?

Våre dyktige utviklere sparer deg både for tid, ressurser og sikrer høy kvalitet i prosjektet.

Hos Vidi får du utviklingen gjort lokalt. Vi har egne utviklere med kunnskap om norske brukeres behov, språk og kultur. Det gir deg som kunde flere fordeler:

  • Kommunikasjonsveien er kort, du kan ha direkte kontakt med utviklerne.
  • Kommunikasjonen med utviklerne er på norsk.
  • Det går raskere å designe, utvikle og implementere endringer.

Ved å ha egne utviklere sparer vi deg som kunde for mange skjulte kostnader

Drift og sikkerhet

Alle våre systemer driftes og kjøres i skyen

Vi har et driftsmiljø som kontinuerlig overvåkes av automatiserte systemer som web application firewall og nedetid varsling. Dette sikrer stabil drift og avvergelse av mulige angrep mot ditt nettsted. Vi har både serverlokasjon i Norge og utlandet.

Ved behov kan du få et eget testmiljø hvor vi kan gjør all din videreutvikling av nettstedet uten nedetid. Dette sikrer stabilitet for dine kunder under en periode med videreutvikling.

Arkitektur

Systemarkitektur og dimensjonering

Vi hjelper deg med god arkitektur som vil forlenge systemets levetid. Det gjelder å luke ut potensielle fallgruver så tidlig i prosessen som mulig. Derfor legger vi ofte til grunn en tjenestedesignprosess før arkitekturen implementeres. Risikoen ved å hoppe over en slik prossess kan i verste tilfelle gjøre at du må forkaste alt arbeid.

I tillegg kartlegges et dimensjoneringbehov av løsningen, som for eksempel: antall bruker eller lagringsplass. Både underdimensjonering og overdimensjonering kan fort koste dyrt ved tap av brukere eller i økte kostnader.

Universell utforming

Nye krav om universell utforming kom juni 2019

Innen 2020 må alle norske nettsider være universelt utformet. Fra og med 2019 ble universell utforming innlemmet i norsk lov.

Vi kjenner regelverket og har siden 2018 utviklet nettsider i henhold til universell utforming. Universell utforming skal sikre at mennesker med ulike behov skal kunne lese siden ved hjelp av hjelpemidler. I Norge har 3 av 10 utfordringer når det kommer til syn og hørsel. Dette er 30% av kundene dine!

Les mer om universell utforming

Annerkjent rammeverk

Open source Symfony utviklet av SensioLabs

Symfony er et rammeverk med mange komponenter som gjør utviklingen raskere. Symfony er bygget på PHP og 48 000 000+ månedlige nedlastinger. Vi har sterk kompetanse på Symfony og det er et kjærkomment verktøy i vår utvikling. Drupal, phpBB, and eZ Publish er bla. bygget på Symfonykjernen.

Integrasjoner

Det finnes et stort utvalg av integrasjonskomponenter til Symfony. Symfony er fullt integrert mot et pakke bibliotek som heter packagist og det er pr. 2012 lagt inn 2 123 707 pakker i packagist. Vi utvikler også pakker og integrasjoner etter behov.

Prosesser vi tilbyr i system­utviklingsfasen

Tjenestedesign

Når tjenestedesign benyttes betyr det at vi arbeider med hele kunde- eller brukerreisen for å sikre en god og sammenhengende brukeropplevelse.

Du kan lese mer om tjenestedesign her.

Agile - Smidig utvikling

Smidige metoder kan beskrives ved at prosjektet deles opp i mange mindre prosjekter som gjøres ferdig og lanseres til brukerne underveis i hovedprosjektet. Sammen utgjør alle disse små prosjektene helheten i prosjektet. Ofte innebærer et utviklingsprosjekt ny læring som gjør at du ønsker å endre deler av prosjektet. Når vi bruker smidige metoder er vi hele tiden i tett dialog med deg som kunde og produkt- eller tjenesteeier for å sikre best mulig løsning. Du som kunde kan da gi tilbakemeldinger og gjøre endringer underveis.

Scrum

SCRUM er en metode som sikrer rask og effektiv utvikling for deg som kunde eller prosjekteier.

Vi i Vidi har sertifiserte SCRUM-mastere og benytter SCRUM i kombinasjon med KANBAN. SCRUM er en metode for utvikling med kunden i sentrum. Metoden innebærer såkalte sprinter, der tiden for å utvikle deler av prosjektet kortes ned i såkalte sprinter. En sprint varer i 1 til 4 uker. Et SCRUM prosjekt ledes av en såkalt SCRUM-Master som er prosjektansvarlig. SCRUM baserer seg på kontinuerlig tilbakemelding fra kunden og er således en smidig metode.

KanBan

Vidi bruker en utviklingsmetodikk som heter KANBAN. KANBAN gir deg som kunde og prosjekteier full oversikt i utviklingsprosessen. KANBAN deler opp prosjektene i mindre arbeidsoppgaver som har en av tre statuser:

  • Planlagt
  • Under utvikling
  • Ferdig

I KANBAN er det aldri mer enn fire arbeidsoppgaver som til enhver tid står med status “Under utvikling”. Slik sikres flyt og effektivitet i prosjektet. Det gir deg som kunde god oversikt over status i prosjektet og prioriteringer i prosjektet. Det øker kvaliteten på arbeidet som utføres.

Vidi bruker Podio som samarbeidsverktøy. Podio er nettbasert hvor hver kunde eller produkteier får egen bruker. På denne brukerkontoen kan du som produkteier til enhver tid følge prosjektets gang og gi tilbakemeldinger. Slik sikrer vi flyt, kvalitet og progresjon i prosjektet.