Tilknytningsomsorg

Tilknytningsomsorg er en frivillig organsisasjon som arbeider for positivt foreldreskap og trygg oppvekst.

Vidi fikk oppdraget med å designe og utvikle en portal med blogg, informasjon og donasjoner for Tilknytningsomsorg.

Identitetsdesign

Vidi har utviklet utviklet logo, profil og design for Tilknytningsomsorg. Profilen skulle være enkel å benytte ihht Universell Utforming. Det ble designet fargeprofil, ikoner, overordnede retningslinjer for bruk av bilder og elementer samt klargjøring av bilder til portalen.

 

Blå

#6697b5

Lilla

#605395

Mørk grønn

#3e8579

Hvit

#ffffff

Primary Typografy

Source Sans Pro

Løsning

Den nye nettsiden er utviklet med WordPress CMS og er mobiltilpasset med responsivt design. Vi har integrert paypal og donasjonsløsning på nettstedet.

Vidi er ansvarlig for drift og vedlikehold av løsningen.

Se nettsiden her: https://tilknytningsomsorg.no