Gode­ ­brukeropplevelser­ ved bruk av tjenestedesign!

Tjenestedesign betyr at vi arbeider med hele kunde- eller brukerreisen for å sikre en god og sammenhengende brukeropplevelse.

Nominert til SRF kuben 2019 i kategorien tjenestedesign

  • Konkurransetilsynet logo
  • Klagenemndssekretariatet logo

Snakk med oss!

I 2019 ble vi ble nominert for beste tjenestedesign for våre kunder konkurransetilsynet og klagenemndssekretariatet.

Vi ser gjerne på hvordan dere kan forbedre brukeropplevelse for deres kunder slik at sluttproduktet gir en god brukeropplevelse.

Hvorfor tjenestedesign?

Ved å levere gode tjenester vinner og beholder du gode kunder.

Det hjelper ikke å være best på noe som kunden ikke vil ha. Kjernen ved en god tjenestedesignprosess er at kunden får det de ønsker. Det som leveres skal også by på en god brukeropplevelser, gjerne gjennom et intuitivt design og smarte løsninger. Resultatet blir mer fornøyde kunder og brukere som du beholder over tid.

Tjenestedesign­prosessen

Brukersentrert fokus

Vi har fokus på kunden eller brukerens behov. Løsninger skal formuleres og skapes ut fra hvilke behov brukeren eller kunden har.

Hvordan finne brukerens behov?

  • Vi engasjerer virksomheten i å kartlegge alle tjenester som tilbys
  • Sammen finner vi et representativt utvalg av brukere for å få deres tilbakemelding om tjenestene som tilbys. Antall brukere er avhengig av tjenestene som tilbys og hva som er mulig å få til.
  • Vi lager spørsmål rundt tjenestene for å kartlegge behovet for tjenestene. Her oppfordres det til åpen dialog.
  • Vi analyser resultatet og avdekker om tjenestene dekker kundens behov.

Samskapende

Vi involverer alle interessenter for å sikre riktig kompetanse, kvalitet og engasjement. Ikke minst er dette viktig for å sikre forankring ved implementering. En eller flere workshops utføres uten eller med kunde alt etter behov. Samskapingen skal sikre at alle behov er ivaretatt.

Visuelt

Vi visualiserer informasjon gjennom kjente metoder og workshops for å forenkle, skape forståelse og dokumentere alle behov.

Testet

Til slutt arbeider vi utforskende og lager prototyper for kontinuerlig testing, validering og videreutvikling av tjenesten.