Tjenestedesign

 

Hvorfor er tjenestedesign viktig for deg?
Ved å levere gode tjenester vinner og beholder du gode kunder.

Over 70% av all virksomhet er i form av tjenester. Offentlig sektor består stort sett av tjenester som leveres til innbyggerne. Det kan være skole, sykehus eller ulike offentlige etater som bistår innbyggerne i hverdagen. Tjenester designet med brukeren i fokus gir mer fornøyde innbyggere og mer effektive tjenester uten bruk av flere ressurser.

I privat sektor er også tjenester en stor del av næringslivet i Norge. Ofte er tjenesten rundt produktet viktigere for kundeopplevelsen enn selve produktet.

Tjenestedesign er en metode for å skape gode brukeropplevelser ved å sette brukeren i fokus for kundereisen.

Hva er tjenestedesign?

 

Vi arbeider med hele kunde- eller brukerreisen for å sikre en god og sammenhengende brukeropplevelse. Dette gjelder både for de som bruker tjenesten og de som leverer tjenesten. Det er viktig å tenke på bruker- eller kundereisen som en prosess som skjer både før og etter tjenesten er levert.

Tjenestedesign handler om å sette brukeren i sentrum. En bruker kan være en innbygger, en kunde eller en ansatt.

Tjenestedesign designer tjenester som ivaretar den enkeltes brukers behov. Dette er til forskjell fra andre metodikker der vi gjerne tenker på gruppenivå.

Hva er tjenestedesign?

 

Vi arbeider med hele kunde- eller brukerreisen for å sikre en god og sammenhengende brukeropplevelse. Dette gjelder både for de som bruker tjenesten og de som leverer tjenesten. Det er viktig å tenke på bruker- eller kundereisen som en prosess som skjer både før og etter tjenesten er levert.

Tjenestedesign handler om å sette brukeren i sentrum. En bruker kan være en innbygger, en kunde eller en ansatt.

Tjenestedesign designer tjenester som ivaretar den enkeltes brukers behov. Dette er til forskjell fra andre metodikker der vi gjerne tenker på gruppenivå.

“Hvis du tester tidlig kan feilene bli ganske små”
– Ingelin Killengreen, direktør i DiFi på Feiltrinn konferansen 2014.

 

Prinsipper:

Brukersentrert

Vi har fokus på kunden eller brukerens behov. Løsninger skal formuleres og skapes ut fra hvilken behov brukeren eller kunden har.

Samskapende

Vi involverer alle interessenter for å sikre riktig kompetanse, sikre kvalitet og engasjement. Ikke minst er dette viktig for å sikre forankring ved implementering.

Visuelt

Vi visualiserer informasjon for å forenkle, skape forståelse og dokumentere.

Testet

Vi arbeider utforskende og lager prototyper kontinuerlig for å teste, validere og videreutvikle tjenesten.

Bruke tjenestedesign?

Tjenestedesign er et meget nyttig verktøy som sikrer prosessen:

Når dere skal…

 • utvikle
 • avvikle
 • forbedre
 • låne og tilpasse
 • endre
  … en tjeneste

Når det er et krav å…

 • levere høyere kvalitet for mindre ressurser
 • tenke nytt
 • endre eksisterende rutiner
 • Når organiseringen av tjenesten er…
 • er kompleks
 • på tvers av avdelinger eller instanser
 • på tvers av ulike fagområder

Når dere mangler…

 • felles problemforståelse
 • kunnskap om kundens, innbyggernes, eller ansattes behov
 • engasjement
 • felles entusiasme

Dersom du kan krysse av på ett eller flere av disse er sannsynligvis tjenestedesign en produktiv tilnærming for deg og din organisasjon.

Hva kan Vidi gjøre for deg?

Vidi er spesialister på tjenestedesign. Vi har lang erfaring med å utvikle digitale tjenester som tar utgangspunkt i brukerens behov. Våre løsninger er alltid i henhold til offentlige krav om universell utforming. Ved hjelp av tjenestedesign utvikler vi nettsider med eller uten avanserte integrasjoner og løsninger for deg. Vi utvikler apper og systemer som gjør din digitale løsning helhetlig og sikrer at brukerreisen er optimal.

Ta kontakt med oss i dag for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å finne en optimal løsning.