Tjeneste­utvikling

Tjenesteutvikling er en metode for å skape gode brukeropplevelser ved å sette brukeren i fokus for kundereisen.

Hva er tjenesteutvikling?

Vi arbeider med hele kunde- eller brukereisen for å sikre en god og sammenhengende brukeropplevelse. Dette gjelder både for de som bruker tjenesten og de som leverer tjenesten. Det er viktig å tenke på bruker- eller kundereisen som en prosess som skjer både før og etter tjenesten er levert.

Tjenesteutvikling handler om å sette brukeren i sentrum. En bruker kan være en innbygger, en kunde eller en ansatt.

Tjenesteutvikling utvikler tjenester som ivaretar den enkeltes brukers behov.

Skap bedre tjenester

For å skape bedre tjenester og en mer effektiv arbeidshverdag, trenger vi å jobbe på nye måter. Tjenesteutvikling er en brukerorientert, samskapende og eksperimenterende metode som kan bidra til å utvikle bedre tjenester – både for sluttbrukere og de som jobber i offentlig eller privat sektor.

Gjennom samskaping kan du sikre økt verdi for innbyggerne og og mer treffsikre tjenester.

Det som er sentralt innenfor tjenesteutvikling er at kunden blir en mer og mer sentral aktør. Ved å følge prinsipper for tjenesteutvikling ser vi ikke kunden som noen som ligger utenfor organisasjonen/systemet, men som en del av det verdiskapende nettverket.

Det er seks prinsipper for tjenesteutvikling:

  • Samskapende
  • Mennesket i sentrum
  • Visualisering
  • Helhetlig
  • Implementering
  • Testing

Samskapende

Brukerne kjenner sine behov, har egne idéer og vil som regel lett kunne vurdere om nye løsninger vil virke bedre for dem.

Mennesket i sentrum

Vi involverer alle interessenter for å sikre riktig kompetanse, kvalitet og engasjement. Ikke minst er dette viktig for å sikre forankring ved implementering.

Visualisering

Vi visualiserer informasjon for å forenkle, skape forståelse og dokumentere.

Helhetlig

Endringene kan gi innbyggere og brukere en enklere hverdag og større innflytelse over eget liv.

Implementering

Vi har fokus på kunden eller brukerens behov. Løsninger skal formuleres og skapes ut fra hvilken behov brukeren eller kunden har.

Testing

Vi arbeider utforskende og lager prototyper kontinuerlig for å teste, validere og videreutvikle tjenesten.