Universell Utforming

Likestillings- og diskrimineringsloven er for tiden under oppdatering slik at EUs direktiv for tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner innlemmes i norsk lov med planlagt oppstart 1. juli 2019.

Tilgjengelighet og Universell Utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Når man lager noe som er universelt utformet, når man alle målgruppene gjennom en og samme løsning.

Fakta

Det er idag over 1 million nordmenn som har syns-, hørsels eller bevegelseshemninger. For at disse potensielle brukerne eller kundene fullt ut skal kunne bruke nettsiden din må den være universelt utformet.

Standarden er hetet WCAG 2.0. og er delt inn i tre nivåer ettersom hvor bra en nettside, et program eller app følger standarden.

  • A – dårlig (minimumskrav)
  • AA – bedre
  • AAA – best

Innen juli 2020 må alle norske nettsider, applikasjoner og digitale løsninger være universelt utformet.

Nettsider og applikasjoner må følge WCAG 2. standarden som krever at alle med syns, hørsels og bevegelseshemninger skal kunne bruke nettsider, programvare og apper på lik linje med funksjonsfriske.

Vår erfaring er at universelt utformede nettsider fungerer bedre for alle – også funksjonsfriske. Det gir en bedre brukeropplevelse og høyere konvertering. En vinn-vinn situasjon.

Det er fire prinsipper for universell utforming:

  • Mulig å oppfatte
  • Mulig å betjene
  • Mulig å forstå
  • Robust

Prinsipper:

Mulig å oppfatte

Prinsipp 1

Universell Utforming

Informasjon og brukergrensesnittkomponenter må presenteres for brukere på måter som de kan oppfatte.

Mange blinde eller svaksynte bruker utstyr som leser nettsider maskinelt. Nettsiden må derfor være mulig å lese med leseprogrammer. Det må også være mulig å zoome på nettsiden.

Kontrast mellom tekst og bakgrunn må ha god lesbarhet. For eksempel må et bilde ha en bildetekst eller tilhørende tekst som beskriver hva som er avbildet. Eksempelvis kan bildeteksten til bilde av et hus være. “Bilde av et hvitt hus i landlige omgivelser.” Et annet eksempel er utfylling av online skjemaer. Der må det ligge tekst som forklarer hva brukeren skal skrive i feltene. Video og lyd skal tekstes eller døvetolkes. Her er det en del unntak, men grunnregelen er at video og lyd skal være tekstet.

Mulig å betjene

Prinsipp 2

Det må være mulig å betjene brukergrensesnittkomponenter og navigeringsfunksjoner.

Det vil si at det skal være mulig å navigere på nettsiden, programvaren eller appen din ved bruk av tastatur. Det må være mulig å navigere på nettsiden uten å kunne se nettsiden, derfor er strukturen på nettsiden viktig. Det må benyttes titler, overskrifter og tekst med korrekte beskrivelser i koden som H1, H2, H3 osv og man må være konsekvent med hvordan dette brukes.

Nettsiden må heller ikke inneholde blinkende elementer som kan fremkalle epileptiske anfall. Brukeren må få nok tid til å lese eller konsumere innhold. Det vil si at ting ikke må forsvinne etter en hvis tid fra nettsiden din. Lyd og video må kunne pauses eller stoppes. Brukeren må til enhver tid vite hvor på nettsiden brukeren befinner seg selv om brukeren ikke kan se nettsiden.

Forståelig

Prinsipp 3

forståelig ikon

Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.

Nettsiden din må kunne fortelle maskinelt hvilket språk nettsiden er på.

Nettsiden skal være forutsigbar. Det vil si at nettsiden ikke må endre seg når brukeren bruker nettsiden.

Dersom nettsiden har feil, må dette kunne rapporteres til brukeren som tekst.

Robust

Prinsipp 4

sikkert-ikon

Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi.

Det vil si at nettsiden din må være sikret for fremtidige oppdateringer av teknologi.