Hva er brukergrensesnitt (UI) Design?

 

Brukergrensesnitt (UI) design er prosessen med å lage grensesnitt i programvare eller datastyrt enheter med fokus på utseende eller stil. Man tar sikte på å lage design som brukerne vil finne behagelige og lett å bruke. UI-design refererer vanligvis til grafiske brukergrensesnitt, men inkluderer også andre, for eksempel talestyrte.

Hva er brukergrensesnitt (UI) Design?

 

Brukergrensesnitt (UI) design er prosessen med å lage grensesnitt i programvare eller datastyrt enheter med fokus på utseende eller stil. Man tar sikte på å lage design som brukerne vil finne behagelige og lette å bruke. UI-design refererer vanligvis til grafiske brukergrensesnitt, men inkluderer også andre, for eksempel talestyrte.

“If we want users to like our software, we should design it to behave like a likeable person: respectful, generous and helpful.”

— Alan Cooper, software designer and programmer

Brukergrensesnitt-design er et håndverk som innebærer å bygge en viktig del av brukeropplevelsen.

 

Brukerne er veldig raske til å bedømme design på brukbarhet og om det tiltaler dem. Designerens fokus er å bygge grensesnitt brukere vil finne svært brukbare og effektive. Man bør skape illusjonen om at brukere ikke samhandler med et digitalt verktøy men heller at de klarer å oppnå målene med besøket på nettstedet eller tjenesten direkte og så enkelt som mulig.

Fokuser på å opprettholde denne “magien” ved å la brukerne finne veien rundt grensesnittet intuitivt – jo mindre de legger merke til at de må bruke veiledere, desto mer vil de fordype seg. Denne dynamikken gjelder også for en annen dimensjon av UI-design: Ditt design bør inneholde en passe mengde tiltalende elementer. Overdreven bruk av transisjoner og ting som beveger seg på nettstedet fra flere retninger kan virke “moderne” og mange går i fellen ved å overøse siden med slike effekter. Fokuser heller på å implementere få men gode små overraskende elementer som dermed blir et hyggelig avbrekk og leder den besøkende i riktig retning.

Hvordan lage gode grensesnitt

For å levere imponerende GUI, husk – brukere er mennesker, med behov som komfort og lave kognitive belastninger.

Spør deg selv, “Kan jeg gjøre ting enklere?”

Lag elementer som knapper og andre vanlige elementer utføre forutsigbart (inkludert svar som pinch = zoom) slik at brukerne ubevisst kan bruke dem overalt.

Hold grensesnittet enkelt og skap en “usynlig” følelse. Hvert element må tjene en hensikt.

Tekst via skriftstørrelser, fet skrift / vekting, kursiv, hovedsteder og avstand mellom bokstaver. Brukere bør plukke opp betydninger bare ved å skanne.