UX design

Ved å bruke UX design kan vi skape en enkel, effektiv og god opplevelse for dine brukere.

Empati er nøkkelen til å nå målet!

Hvordan bruker vi UX?

Undersøkelser

Personas

Vi bruker personas for å forstå brukerens behov, ambisjoner, ønsker, preferanser og mål. Personas blir satt sammen av informasjon fra ekte brukere fra ønsket målgruppe gjennom intervjuer og observasjoner. Her er det viktig å påpeke at personas er skapt ut fra brukere som allerede er der ute eller som du allerede har, ikke brukere du ønsker å få. Vi personifiserer ulike trender, atferd og mønstre gjennom ulike personas som vi har skapt gjennom disse brukerne. Med personas som går fra typiske til atypiske brukere (med ekstrem atferd).

Personas tegning

Kundereisekart

Kundereisekartet hjelper oss å forstå hvert eneste berøringspunkt eller interaksjon gjort i tjenesten eller produktet. Ved å bruke kartet som en tidslinje, lager vi en syntese av all informasjonen vi har samlet fra brukerne gjennom intervjuer, samtaler og observasjoner. Vi ser etter verdifull innsikt (som kan være gjemt i de minste detaljene), identifisere mønstre og overraskende atferd. Vårt mål er å gjøre hvert steg smidigst mulig for brukerne.

Brukertesting

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics til å analysere brukeropplevelsen. Når vi analyserer brukeratferd, kan vi identifisere smertepunkter og hvert berøringspunkt de går gjennom.

Google Analytics logo

Wireframes, prototyper og testing.

Vi bruker wireframes til å tegne nettsiden og dele idéer mellom teamet. Det er en god måte å brainstorme hvordan vi vil at nettsiden skal se ut i første fase av prototypen. Vi bruker informasjonen fra brukerundersøkelsen, som ble gjennomført tidligere, for å hjelpe oss i denne prosessen.  Dette tillater oss å sette sammen visuelt design med informasjonsarkitektur. Prototypen kommer etter wireframing og gir oss et førsteutkast av hvordan nettsiden vil se ut før den faktiske kodingen er utført.

Vi prototyper og tester idéer ofte og på et tidlig stadium for å oppdage designfeil og problemer før lansering. Selv når man gjennomfører grundige brukerundersøkelser, kan ny innsikt bli avslørt i testfasen. Det er viktig å få denne innsikten og få brukernes førsteinntrykk tidlig i prosessen. Vi samler tilbakemeldinger og videreutvikler designet deretter. Ved å sette brukerne først og opprettholde interaksjonen med dem, gjør vi bedre informerte designbeslutninger og holder brukerne fornøyde over tid.

Ved brukertesting følger vi stien til en prototypisk bruker fra et inngangspunkt til siste handling. Dette hjelper oss å avklare hvor vi kan gjøre forbedringer.  Når vi har oppdaget et område som kan bli forbedret, bruker vi A/B testing som sammenligner to versjoner av nettsiden for å validere vår hypotese. Metrics analyse, som vi gjennomfører gjennom Google Analytics sammen med brukertesting, tillater oss å legge merke til uventet atferd på en optimal måte. Tilbakemeldingene vi får fra brukerne gjennom brukertesting bekrefter brukernes handlinger vi ser gjennom Google Analytics. Denne delen av brukertestingen er god når det gjelder tilbakemeldinger på det tekniske aspektet, men det er vanskeligere å få tilbakemeldinger angående den kreative delen. Derfor gjennomfører vi også spørreundersøkelser for å få tilbakemeldinger på dette.