Webdesign

Design skal ikke ha begrensninger og rammer satt av ferdige maler eller tungvinte tekniske løsninger. Design skal utvikles på bakgrunn av selskapets visjon og profil, målgruppen og intensjonen med å ha en nettside. 

Hva er bra design?

Hva som er bra design avhenger av formålet med siden. Designet skal kommunisere det du ønsker å få fram og løfte selskapets profil, samtidig som det fremhever og synliggjør bruker- eller kundereisen på siden din.

Like viktig som bra og moderne design er hvordan brukeren opplever interaksjonen med nettsiden. En nettside som har godt brukergrensesnitt gir brukeren en god og naturlig opplevelse. Det gjør at brukeren eller kunden bruker mer tid på siden og kan være med på å styrke imaget til din organisasjon.

 

Når designet er gjennomtenkt med tanke på farger, grafiske elementer og tekstinnhold vil brukeren eller kunden oppfatte designet som godt og riktig.

 

Bruk av designelementer og video

Video er et av de kraftigste verktøyene for visuell kommunikasjon.
Nesten 50 prosent av hjernen vår er involvert i visuell behandling til enhver tid. Innenfor webdesign er det derfor slik at brukere som følger veibeskrivelser på et nettsted med illustrasjoner gjør det langt bedre enn de som følger tekstanvisninger alene.

Det kan også være positivt å leke med visuelle elementer og video, dette gir leseren et velkomment avbrekk i en lang tekst, pirrer nysgjerrigheten og trekker oppmerksomheten tilbake til siden.

UX og UI

 

UX står for User Experience, eller det vi på norsk kaller brukeropplevelse.

UI står for User Interface, eller det vi på norsk kaller brukergrensesnitt.

Kort fortalt så kan brukeropplevelse sies å være hvordan en nettside ser ut, mens brukergrensesnitt er hvordan brukeren kan bruke siden. De henger altså sammen, men er to forskjellige ting. Brukergrensesnittet skal sette brukeren i sentrum og sørge for en god bruker- eller kundereise. Brukeropplevelsen av designet skal representere det organisasjonen ønsker å kommunisere med sin merkevare.

UI og UX kan også designet og utviklet på bakgrunn av de erfaringer vi gjør oss i Tjenestedesignprosessen.

 

 

UX og UI

 

UX står for User Experience, eller det vi på norsk kaller brukeropplevelse.

UI står for User Interface, eller det vi på norsk kaller brukergrensesnitt.

Kort fortalt så kan brukeropplevelse sies å være hvordan en nettside ser ut, mens brukergrensesnitt er hvordan brukeren kan bruke siden. De henger altså sammen, men er to forskjellige ting. Brukergrensesnittet skal sette brukeren i sentrum og sørge for en god bruker- eller kundereise. Brukeropplevelsen av designet skal representere det organisasjonen ønsker å kommunisere med sin merkevare.

UI og UX kan også designet og utviklet på bakgrunn av de erfaringer vi gjør oss i Tjenestedesignprosessen.

Hva kan Vidi gjøre for deg?

Vi i Vidi er eksperter på brukeropplevelse og brukergrensesnitt. Vi har lang erfaring og mange kunder både fra offentlig og privat sektor innen ulike fagfelt og bransjer.

Noe av det som gjør oss unike er vår forståelse for hva nettsiden skal kommunisere og til hvem. Dette er essensielt for å designe og utvikle en nettside med godt brukergrensesnitt og design. Design, bilder og video må settes sammen med en riktig fargepalett og andre grafiske elementer slik at brukeren sitter igjen med riktig inntrykk og en god opplevelse etter å ha besøkt nettsiden din.